Cesta

Privacy Statement

1. Co je „Vaše Evropa – Poradenství“?

Vaše Evropa – Poradenství (YEA) je celoevropská služba, kterou na základě smlouvy s Evropskou komisí provozuje European Citizens Action Service (ECAS). ECAS zaměstnává právní odborníky, kteří podávají občanům konkrétní informace o tom, jaká mají na základě předpisů EU práva, a poskytují jim také poradenství týkající se uplatňování těchto práv. V případě potřeby je dotaz od občana postoupen jinému orgánu či subjektu (na místní, vnitrostátní nebo evropské úrovni), který je v dané oblasti kompetentnější a měl by být schopen konkrétní problém vyřešit. Služba „Vaše Evropa – Poradenství“ jednotlivé dotazy zaznamenává za použití IT aplikace a uchovává je v databázi.

 

Služba „Vaše Evropa – Poradenství“ spolupracuje se sítí SOLVIT a kontaktními středisky Europe Direct (EDCC), aby mohla žadatelům poskytovat nepřetržité služby. Dotaz, včetně osobních údajů, může být službou „Vaše Evropa – Poradenství“ předán síti SOLVIT nebo středisku Europe Direct, pokud se má za to, že mohou daný dotaz zodpovědět lépe.

 

2. Kterými právními předpisy se služba „Vaše Evropa – Poradenství“ řídí při ochraně údajů?

 

3. Které údaje se zpracovávají při zaslání dotazu službě „Vaše Evropa – Poradenství“?

Vaše jméno a příjmení, věková kategorie, adresa, e-mail, telefonní číslo, státní příslušnost, země původu, preferovaný jazyk a další osobní údaje obsažené ve vašem dotazu.

 

4. Kdo má k vašim údajům přístup a za jakým účelem?

 1. Právní odborníci a výslovně určení zaměstnanci pracující pro smluvního partnera Evropské komise službu European Citizens Action Service (ECAS), ale pouze tehdy, je-li to nezbytné k zodpovězení vašeho dotazu.
 2. Zaměstnanci Evropské komise, aby mohli:
  • zkontrolovat kvalitu odpovědí poskytnutých právními odborníky
  • vypracovávat zprávy a statistiky
  • vyřešit technické otázky ovlivňující aplikaci služby „Vaše Evropa – Poradenství“.
 3. Ostatní asistenční služby EU – pokud služba „Vaše Evropa – Poradenství“ váš případ a údaje předá jiné, vhodnější službě (pouze s vaším souhlasem) (např. síti SOLVIT nebo kontaktnímu středisku Europe Direct).
 4. Středisko SOLVIT, které váš dotaz obdrží, aby váš problém posoudilo a nabídlo jeho řešení (pokud jste souhlasili s tím, že váš dotaz bude předán síti SOLVIT).
 5. Kontaktní středisko Europe Direct (EDCC), pokud jste souhlasili s tím, že váš dotaz bude předán službě Europe Direct.

 

5. Jak dlouho budou vaše údaje uchovávány?

Po třech letech od zodpovězení vašeho dotazu budou vaše údaje vymazány.

 

6. Můžete s přístupem k vašim údajům nesouhlasit?

Služba „Vaše Evropa – Poradenství“ potřebuje mít k dispozici konkrétní údaje vztahujícím se k vašemu dotazu, včetně osobních údajů (např. kontaktních údajů), aby mohla váš dotaz zodpovědět.

 

7. Bezpečnostní opatření k zamezení neoprávněného přístupu

Přístup k osobním údajům v systému je dán pouze subjektům uvedeným v sekci „Kdo má k vašim údajům přístup a za jakým účelem?“.

 

Vnější komunikace s databází je rovněž chráněna speciálním zabezpečeným internetovým protokolem (https).

 

Přístup do aplikace „Vaše Evropa – Poradenství“ je rozdělen do několika úrovní. Každá je zabezpečena jedinečným osobním identifikačním číslem uživatele a heslem.

 

8. Máte ke svým osobním údajům přístup?

Přímý přístup ke svým údajům v aplikaci „Vaše Evropa – Poradenství“ mít nebudete. Pokud budete chtít vědět, které z vašich osobních údajů byly či jsou zpracovávány, nebo je chcete upravit či smazat, obraťte se na youreuropeadvice@ec.europa.eu.

 

9. Kontakt na správce údajů

Vedoucí oddělení

Internal Market and Services Directorate General

Unit R.4 – Single Market Service Centre

Evropská komise

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgie

E-mail: youreuropeadvice@ec.europa.eu.

Nepoužívejte prosím tento e-mail k zasílání dotazů, které se netýkají ochrany soukromí.