yourEUright

Känn till #yourEUright

Home > Känn till #yourEUright

Missnöjd med vad du betalt för?

Har du problem med något du köpt? Du kanske undrar hur du kan göra för att lösa det. Syftet med den här sidan är att visa vilka alternativ som står till buds, så att du känner till #yourEUright.

Här får du veta hur du får tag i mer information om de olika alternativen, både online och på andra sätt. På sidan tas även vanliga frågor upp som andra konsumenter i EU har ställt. Här får du tips om hur du får hjälp.

Kan jag byta till ett bankkonto i ett annat land?

Bytestjänsten fungerar inom varje EU-land. Det finns inga gränsöverskridande tjänster för kontobyten.

Vad man kan göra

Se Ditt Europa för att ta reda på mer om bankkonton i EU. Europeiska bankmyndighetens konsumenthörna har information om hur du kan rikta klagomål mot en bank och för att se en lista över de nationella myndigheterna att kontakta. Vid en gränsöverskridande tvist med en bank, ett kreditkortsföretag, försäkringsbolag eller investeringsbolag, se EU:s system FIN-NET system.

Hur kan jag jämföra de olika bankernas kontoavgifter?

Bankerna ska presentera sina avgifter i broschyrer på ett enhetligt och jämförbart sätt i följande ordning: avgifter för de mest använda tjänsterna som har med kontot att göra, t.ex. debetkort, övertrassering och kontantuttag. Enskilda avgifter för andra tjänster måste listas, likaså avgifter för kontopaket.

Vad man kan göra

Se Ditt Europa för att ta reda på mer om bankkonton i EU. Europeiska bankmyndighetens konsumenthörna har information om hur du kan rikta klagomål mot en bank och för att se en lista över de nationella myndigheterna att kontakta. Vid en gränsöverskridande tvist med en bank, ett kreditkortsföretag, försäkringsbolag eller investeringsbolag, se EU:s system FIN-NET system.

Jag fick just veta av min resebyrå att slutpriset för mitt semesterpaket till Spanien har höjts. Måste jag betala det högre priset?

Arrangörer av resepaketet kan bara höja priset på ditt paket i mycket speciella situationer (t.ex. ökade bränslepriser, höjda skatter som tas ut av tredje parter, eller växelkursförändringar). Om prisökningen är mer än 8 procent av priset på paketet har du rätt att säga upp avtalet utan att behöva betala avbokningsavgifter.

Vad man kan göra

För mer information om paketresor, läs det här faktabladet eller klicka här .

Vilka skyldigheter har företagen att se till att konsumenterna inte köper osäkra produkter?

Alla ekonomiska aktörer, dvs. tillverkare, importörer och återförsäljare, har en skyldighet att se till att endast säkra produkter släpps ut på marknaden. Konsumenterna måste informeras om eventuella risker, som hänger samman med produkterna de köper och tillverkarna måste lämna anvisningar om hur man använder dem säkert, t.ex. i en instruktionsbok. Alla produkter på marknaden måste kunna spåras, så att de snabbt och effektivt kan tas bort om de utgör en risk för konsumenter.

Fyra stora återförsäljarplattformar – Amazon, Ebay, Alibaba och Rakuten France – undertecknade sommaren 2018 ett frivilligt avtal med Europeiska kommissionen om att ta bort produkter från sina plattformar ifall myndigheterna informerar dem om att produkterna är osäkra.

Vad man kan göra

Håll dig à jour med nyheter om osäkra produkter med notiser från EU:s Safety Gate notifications. Mer information om produktsäkerhet hittar du här och i detta faktablad.

Jag upptäckte att en vara jag köpt är farlig. Vart kan jag vända mig för att påtala problemet?

Du kan kontakta din nationella marknadskontrollmyndighet. Adresserna hittar du här.

Varje medlemsstat i EU är skyldig att kontrollera produkters säkerhet och se till att lagen följs ifall vissa ekonomiska aktörer bryter mot EU:s lagar och normer om säkerhet. Att påtala farliga produkter hjälper till att minska risken för andra konsumenter genom att myndigheterna t.ex. förordnar om att en produkt ska återkallas.

Medlemsstaternas myndigheter delar också regelbundet information om farliga produkter med myndigheterna i andra EU-länder genom EU:s system för snabb varning för att se till att konsumenterna i EU har en god säkerhet.

Vad man kan göra

Håll dig à jour med nyheter om osäkra produkter med notiser från EU:s Safety Gate notifications. Mer information om produktsäkerhet hittar du här och i detta faktablad.

Hur känner jag igen oskäliga avtalsvillkor?

Det varierar från fall till fall, men det handlar om en rättvis avvägning mellan rättigheter och skyldigheter, som du som konsument och handlaren har. Om handlaren t.ex. begränsar sitt ansvar om något går fel, kan det vara orättvist mot dig.

Vad man kan göra

Hur försvarar du #yourEUright som konsument i EU? Ta en titt på avtalsinformation för mer detaljinformation om dina rättigheter både före och efter köpet. Har du handlat på nätet är ett alternativ tvistlösning online. Hör även efter hos din nationella konsumentorganisation.

En annons verkar överdriva en produkts egenskaper. Kan det ses som osann marknadsföring?

Det ska finnas gränser för annonser. De får inte vilseleda genomsnittskonsumenten, eller dölja en varas verkliga beskaffenhet.

Vad man kan göra

Hur försvarar du #yourEUright som konsument i EU? Ta en titt på avtalsinformation för mer detaljinformation om dina rättigheter både före och efter köpet. Har du handlat på nätet är ett alternativ tvistlösning online. Hör även efter hos din nationella konsumentorganisation.

Jag har fått felaktig information och köpt en vara som inte var som jag förväntade mig. Kan jag göra något, fastän handlaren finns i ett annat land?

Ja, det kan du! Det finns EU-kontor – nätverket av europeiska konsumentcentrum - i alla medlemsstater som kan hjälpa dig. Du kan också kontakta din nationella konsumentorganisation.

Vad man kan göra

Hur försvarar du #yourEUright som konsument i EU? Ta en titt på avtalsinformation för mer detaljinformation om dina rättigheter både före och efter köpet. Har du handlat på nätet är ett alternativ tvistlösning online. Hör även efter hos din nationella konsumentorganisation.

När börjar den tvååriga rättsliga garantitiden löpa?

Den börjar löpa den dag då varorna levererades. Om du köper varan i en butik börjar den löpa då. I första hand kan du välja mellan reparation och byte, ifall den alternativa åtgärden inte är omöjlig eller orimligt kostsam för handlaren. Ifall handlaren inte löser problemet tillfredsställande genom reparation eller byte, kan du begära prisavdrag eller att avtalet upphävs. Det kan finnas starkare konsumentlagar nationellt, t.ex. fritt val av rättsmedel.

Vad man kan göra

Hur försvarar du #yourEUright som konsument i EU? Ta en titt på konsumentgarantier för mer detaljinformation om dina rättigheter både före och efter köpet. Besvara frågeformuläret för att veta vilken väg du ska gå. Hör även efter hos din nationella konsumentorganisation.

Hur lång tid har jag på mig att returnera en vara?

Du har högst 14 dagar på dig att underrätta handlaren om att du vill returnera varan.

Vad man kan göra

Mer information om din rätt att ångra ett köp hittar du på webben, även på Europeiska kommissionens "EU and Me" och mer upplysningar om hur du gör för att returnera varor. Klicka här om du vill veta mer om tvistlösning online, och här för att hitta en konsumentorganisation i ditt land.

Vad handlar #yourEUright om? Förtroende

Vad handlar den här sidan om i det stora hela? Under fliken Om oss kan du läsa om #yourEUright, som är en del av en satsning på att ge konsumenter i EU som dig mer egenmakt, så att du kan känna dig tryggare när du handlar inom hela Europeiska unionen. Syftet är att du ska känna dig lugn med att du kan förlita dig på dina EU-garanterade rättigheter som konsument om du får problem med ett köp.