yourEUright

Знай #yourEUright

Home > Знай #yourEUright

Не си доволен от това, за което си платил?

Имаш проблем с нещо, което си купил? Може би имаш въпроси за това как да намериш начин да го разрешиш. Този уебсайт има за цел да те насочи към опциите или начините, които можеш да използваш, за да направиш това и да знаеш #yourEUright.

Той ще ти покаже как да получиш повече информация за тези опции както онлайн, така и офлайн. Този уебсайт също повдига някои общи въпроси, които други потребители от ЕС са имали преди, и ти показва къде да намериш помощ.

Мога ли да премина към банкова сметка в друга държава?

Услугата за прехвърляне на банкови сметки функционира в рамките на всяка една страна от ЕС. Не съществува трансгранична услуга за прехвърляне на банкови сметки.

Какво трябва да направиш?

Виж Твоята Европа, за да научиш повече за банковите сметки в ЕС. Разделът на Европейския банков орган за потребители разполага с информация за това как се подава жалба срещу банка и със списък на националните органи за връзка. За трансграничен спор с банка, компания за кредитни карти, застрахователна компания или инвестиционен посредник виж системата Мрежа за решаване на финансови спорове FIN-NET на ЕС.

Как мога да сравня таксите за банкова сметка, начислявани от различните банки?

Форматът на представяне на тарифните брошури на банките е хармонизиран и сходен и трябва да спазва следния ред: тарифи за най-често използваните услуги, свързани със сметката, като дебитна карта, овърдрафт, теглене на пари в брой; съответните такси за други услуги трябва да бъдат изброени; тарифи за пакетни сметки.

Какво трябва да направиш?

Виж Твоята Европа, за да научиш повече за банковите сметки в ЕС. Разделът на Европейския банков орган за потребители разполага с информация за това как се подава жалба срещу банка и със списък на националните органи за връзка. За трансграничен спор с банка, компания за кредитни карти, застрахователна компания или инвестиционен посредник виж системата Мрежа за решаване на финансови спорове FIN-NET на ЕС.

Току-що бях информиран от моята туристическа агенция, че крайната цена на моята пакетна почивка в Испания се е увеличила. Трябва ли да плащам тази по-висока цена?

Организаторът може да увеличи цената на твоя пакет само в конкретни ситуации (повишаване на цените на горивата, увеличаване на данъците, наложено от трети лица или промени в обменните курсове). Във всеки случай, ако увеличението е над 8% от цената на пакета, имаш право да прекратиш договора си, без да се налага да заплащаш такси за това.

Какво трябва да направиш?

За повече информация относно пакетните пътувания провери тази информационна брошура или кликни тук.

Какво е задължението на даден бизнес да гарантира, че потребителите не купуват опасни продукти?

Всички икономически оператори т.е. производители, вносители и търговци на дребно са длъжни да гарантират, че на пазара се предлагат само безопасни продукти. Потребителите трябва да бъдат информирани за всички рискове, свързани с продуктите, които купуват, а производителите трябва да дават указания за безопасна употреба, например, в ръководство за потребителя. Всички продукти на пазара трябва да са проследими, така че да може да бъдат отстранени бързо и ефективно, ако представляват риск за потребителите.

Четири големи онлайн платформи за търговия на дребно - Amazon, Ebay, AliBaba и Rakuten France - подписаха доброволно споразумение с Европейската комисия през лятото на 2018 г., за да е възможно изтеглянето на продукти от платформите им, ако властите ги информират, че те не са безопасни.

Какво трябва да направиш?

Информирай се за последните новини относно опасни продукти чрез портала за безопасност на ЕС за предупреждение. Тук и в тази информационна брошура има допълнителна информация за безопасността на продуктите.

Забелязах, че продуктът, който закупих, е опасен. Към кого мога да се обърна, за да сигнализирам за този проблем?

Можеш да се свържеш с националния орган за наблюдение на пазара в твоята страна. Адресите могат да бъдат намерени тук.

От всяка държава-членка в ЕС се изисква да контролира безопасността на продуктите и да прилага закона, ако дадени икономически оператори нарушават регулациите и стандартите на ЕС за безопасност. Сигнализирането и маркирането на техни опасни продукти спомага да се намали опасността за други потребители, тъй като те могат, например, да наредят изтеглянето от пазара на тези продукти.

Органите на държавите-членки също така редовно обменят информация за опасните продукти със своите европейски колеги чрез Европейската система за бързо предупреждение, като по този начин спомагат за безопасността на потребителите в други европейски страни.

Какво трябва да направиш?

Информирай се за последните новини относно опасни продукти чрез портала за безопасност на ЕС за предупреждение. Тук и в тази информационна брошура има допълнителна информация за безопасността на продуктите.

Как мога да разпозная неравноправните договорни условия?

Много зависи от конкретния случай, но става дума за справедлив баланс между правата и задълженията на продавача и теб, потребителя. Например, ако продавачът ограничи отговорността си, ако нещо не е както трябва, това би могло да бъде неравноправно спрямо теб.

Какво трябва да направиш?

Как да защитиш #yourEUright като европейски потребител? Провери Неравноправни договорни условия, за да разбереш повече подробности за правата си преди и след покупка. При онлайн покупките, една от опциите е Онлайн уреждане на споровете.

Дадена реклама изглежда, че преувеличава възможностите на продукта. Може ли тя да се счита за невярна реклама?

Рекламите имат своите ограничения. Те не бива да заблуждават обикновения потребител или да прикриват истинското естество на продукта.

Какво трябва да направиш?

Как да защитиш #yourEUright като европейски потребител? Провери Гаранции за потребителите за да разбереш повече подробности за правата си преди и след покупка. Използвай този подробен въпросник за да ти помогне да се насочиш правилно. Освен това можеш да се консултираш с националната организация на потребителите в твоята страна.

Получих невярна информация и купих продукт, който е различен от очаквания. Мога ли да направя нещо, дори ако продавачът е в друга страна?

Да, можеш! Във всяка държава European Consumer Centres Network - членка има офиси на ЕС чиято цел е да ти съдействат. Също така можеш да се свържеш с националната организация на потребителите в твоята страна.

Какво трябва да направиш?

Как да защитиш #yourEUright като европейски потребител? Провери Гаранции за потребителите за да разбереш повече подробности за правата си преди и след покупка. Използвай този подробен въпросник за да ти помогне да се насочиш правилно. Освен това можеш да се консултираш с националната организация на потребителите в твоята страна.

Кога започва да тече двегодишният законен гаранционен срок?

Той започва да тече от деня на доставяне на стоката. Ако закупиш продукта си в магазин, срокът започва да тече в този момент. На първо място, можеш да избираш между ремонт и подмяна, освен ако алтернативният начин на обезщетяване е невъзможен или несъразмерно скъп за продавача. Ако продавачът не разреши проблема по задоволителен начин чрез ремонт или подмяна, можеш да поискаш намаление на цената или прекратяване на договора. Националното законодателство може да предвижда по-големи права на потребителите, например свободен избор на средства за правна защита.

Какво трябва да направиш?

Как да защитиш #yourEUright като европейски потребител? Провери Гаранции за потребителите за да разбереш повече подробности за правата си преди и след покупка. Използвай този подробен въпросник за да ти помогне да се насочиш правилно. Освен това можеш да се консултираш с националната организация на потребителите в твоята страна.

С колко време разполагам да върна нещо?

Разполагаш максимум с 14 дни, за да уведомиш продавача, че искаш да върнеш продукта.

Какво трябва да направиш?

Разбери повече за правото си да върнеш покупка, като провериш уебсайтове като този на "EU and Me" на Европейската комисия и допълнителната информация за връщане на стоки. Провери тук за още информация за онлайн уреждане на споровете и тук за организацията на потребителите в твоята страна.

Какво всъщност е #yourEUright? Доверие.

Какво всъщност стои зад този сайт? Секцията „За нас“ ти показва как #yourEUright е част от усилията за предоставяне на повече права на потребителите в ЕС като теб да пазаруват по-уверено в целия Европейски съюз. Сайтът има за цел да те успокои, че ако имаш проблем с покупката си, можеш да разчиташ на гарантираните от ЕС потребителски права.