yourEUright

Känn till #yourEUright

Visste du att det är #yourEUright att kräva att en säljare reparerar eller byter ut en trasig produkt? I vissa fall kan du få prisavdrag eller häva köpet och få pengarna tillbaka. I hela EU gäller en garanti på minst 2 år. Ju förr du agerar, desto bättre.

Har du problem?

Läs på lite om exemplen på hur andra EU-konsumenter gått till väga för att lösa sina tvister, med resurser både på nätet och genom andra kanaler. Många frågeställningar hänger samman med de sju viktigaste rättigheterna på den här sajten.

/youreuright/file/173_svyoureeuright-disapointed-1-560x625-02.jpg

2-årsgaranti – En översikt

Ibland slutar saker fungera, fastän de inte borde det. Men det är #yourEUright att förvänta dig en produkt som motsvarar utfästelserna. På den här sajten kan du läsa om hur du kan få en felaktig produkt reparerad eller få en ny.

Även om du har en tvåårig minimigaranti, kan det bli svårare att hävda din rätt om du väntar. Efter sex månader efter köpet måste du kunna bevisa att felet fanns från början och inte har uppstått på grund av hur du använt varan. Om du inte kan göra upp i godo med säljaren kan konsumentorganisationer i ditt land hjälpa dig. Nätverket av europeiska konsumentcentrum kan hjälpa dig i en gränsöverskridande tvist.

Lägg märke till att du har större rättigheter i vissa länder, t.ex. en tvåårsperiod i Frankrike och Portugal under vilken säljaren måste bevisa att produkten inte var behäftad med fel, eller en längre allmän garantiperiod i vissa andra länder.

Mer om mina rättigheter

Kunskap är makt. Kunskaper om dina rättigheter och hur du gör dem gällande kan göra dig till en nöjd konsument. Det är #yourEUright att känna dig trygg när du handlar. Ta reda på mer om vad du kan göra själv eller få hjälp med i EU för att utöva #yourEUright i hela Europeiska unionen.

Du har bland annat rätt att returnera en vara inom fjorton dagar, få den reparerad eller utbytt, rätt att inte bli vilseledd av reklam, rätt till skäliga avtal och skydd mot osäkra produkter, skäliga paketresor och information om bankavgifter eller kontobyte.