yourEUright

Znej #yourEUright

Věděl/a jsi, že je #yourEUright požadovat, aby prodejce opravil nebo nahradil vadný produkt? V některých případech můžeš dostat slevu nebo zrušit nákup a získat své peníze zpět. V celé EU platí minimálně dvouletá záruční lhůta. Čím dříve budeš jednat, tím lépe.

Mám problém?

Přečti si některé příklady toho, jaká opatření ostatní spotřebitelé v EU k vyřešení svých sporů podnikli a kterých online i offline zdrojů využili. Na této webové stránce existuje celá řada příkladů týkajících se sedmi klíčových práv.

/youreuright/file/173_csyoureeuright-disapointed-1-560x625-02.jpg

Dvouletá záruka – přehled

Někdy věci přestanou fungovat, i když by neměly. Je to ale #yourEUright očekávat, že výrobek vydrží tak dlouho, jak by měl. Tato webová stránka tě přiměje jednat tak, aby sis mohl/a nechat opravit vadný výrobek nebo získat nový.

I když máš minimálně dvouletou záruku, může být těžší domoci se práva postupem času. Po šesti měsících od chvíle, kdy jsi něco koupil/a, je jen na tobě, abys dokázal/a, že vada existovala už od začátku a nedošlo k ní nesprávným používáním výrobku. Pokud nemůžeš vyřešit problém s prodejcem smírnou cestou, mohou ti pomoci spotřebitelské organizace ve tvé zemi. Síť Evropských spotřebitelských center ti může pomoci s takovými přeshraničními spory.

Mysli na to, že v některých zemích máš více práv. Ve Francii a Portugalsku jsou to například dva roky, kde musí prodejce prokázat, že výrobek nebyl vadný. I v některých jiných zemích existují delší celková období právní záruky.

Víc o mých právech

Znalosti znamenají moc. Znát svá práva a nástroje k jejich vymáhání ti může pomoci být spokojeným spotřebitelem. Je to #yourEUright nakupovat s důvěrou. Zjisti, co můžeš udělat ty sám/sama nebo s pomocí EU, abys prosadil/a #yourEUright po celé Evropské unii.

Tvoje práva obsahují právo vrátit nákup do dvou týdnů, právo nechat něco opravit nebo vyměnit, právo na pravdivou reklamu, právo na spravedlivé smlouvy, právo na ochranu před nebezpečnými výrobky, právo na férové balíčky cestovních služeb a právo na jasné informace o bankovních poplatcích nebo změně účtů.