yourEUright

Сподели #yourEUright

Home > Сподели #yourEUright

Описание на инструментариума

Настоящата кампания има за цел да даде възможност на милиони потребители в целия ЕС - някои от които вече са се свързали с организации на потребителите и други трети страни да разрешат споровете си. Предоставяйки информация на потребителите за опциите и възможностите, които те имат, те вече могат да предприемат необходимите стъпки за прилагане на своите права на потребители в ЕС.

Този инструментариум е предназначен да направи тази кампания възможно най-ефективна и единна. Прегледай или изтегли този инструментариум с цел вдъхновение и информация относно това как да подпомогнеш разпространението на кампанията в целия ЕС, независимо дали си трета страна или организация, която иска да се включи в повишаването на осведомеността. Той включва материали за участие, съдействие, подкрепа или сътрудничество на различни марки, за да се подпомогне разпространението на информацията, че ЕС и неговите партньори са тук, за да помогнат на своите потребители да упражняват правата си.

Можеш също така да откриеш 10-те основни въпроса и отговора на кампанията за правата на потребителите, както и истински истории.

ОБЩИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

Предистория на кампанията и основно послание

/youreuright/file/204_bgcampaign-background-central-msg.png

Резюме на правата и творческа обосновка

   

/youreuright/file/205_bgrights-core-creative-rationale.png

Информация за кампанията в целевите държави

/youreuright/file/206_bgcampaign-focus-countries.png

Указания за потребителя

 
 

/youreuright/file/207_bguser-guidelines.png

Елементи на брандирането

 

/youreuright/file/208_bgbranding-elements.png

ТВОРЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

Визуални материали за всяко право

1 основен визуален материал, 3 поддържащи печатни визуални материала и 21 поддържащи уеб визуални материала за всяко потребителско право. Визуалните материали следва да се използват само с предоставените елементи на брандиране.

Видеоклипове в социалните медии за всяко право

Видеоклип в квадратен и в пейзажен формат за всяко потребителско право на всички 24 езика в ЕС.

Материали за социалните медии

Организирани за всеки език, обхващащи всички права в кампанията - всяка езикова папка съдържа готови за употреба брандирани постове с и без типография, социални постове за органична употреба и кавър изображения.

Материали за събития

Идентификационни баджове, рол-ъп банери, официална бланка, плик, PowerPoint слайдове, подаръци и пощенски картички – всички на английски език плюс оригинални файлове за местно адаптиране.

Инфографики

3 готови за употреба инфографики относноконкретните права: пакетни пътувания, безопасност на продуктите и смяна на банките спрямопрозрачност на банките. Освен това, на разположение еи инфографика за общите права на потребителите.