yourEUright

Bíodh #yourEUright ar eolas agat

Home > Bíodh #yourEUright ar eolas agat

/youreuright/file/95_gayoureeuright-about-us-1-419x240px-04.jpg

An bhfuil cumasú tomhaltóirí uait? Is é #yourEUright

Buíochas le raon roghanna, taispeántar duit ar an suíomh gréasáin seo conas #yourEUright a úsáid chun táirgí lochtacha nó cleachtais éagóracha ghnó a chosc i measc díoltóirí, monaróirí, soláthraithe seirbhíse, tionscnóirí turas agus na mbanc. Tá fáil ar uirlisí éagsúla, idir bhearta neamhfhoirmiúla ar líne agus réiteach díospóide as líne. Is féidir leat foghlaim ó thaithí tomhaltóirí eile ar an suíomh gréasáin seo agus conas mar a d’éirigh leo a ndíospóidí a réiteach, le ceann amháin nó níos mó de na huirlisí sin in úsáid acu.

Déan siopadóireacht ar shlí níos cliste, níos ciallmhaire agus níos eolaí

/youreuright/file/96_gayoureeuright-about-us-1-419x240px-06.jpg

De réir mar a thagann athraithe ar dhlíthe, ar rialacha agus ar rialacháin chun coinneáil suas leis an bhfeabhas as cuimse san teicneolaíocht, bíodh do chearta ar eolas agat. Is féidir rudaí a cheannach go cinnte, agus le tacar láidir de chearta tomhaltóirí, beag beann ar an áit ina ndéantar siopadóireacht san AE. Féachtar leis an suíomh gréasáin seo a chur in iúl duit gur féidir do chearta a chosaint i ndíospóid agat le cuideachta éigin. Cabhraíonn an suíomh gréasáin leat freisin sula gceannaíonn tú rudaí – agus eolas ar fáil ann faoi na rudaí ar cheart a bheith san airdeall orthu.

/youreuright/file/97_gayoureeuright-about-us-2-504x288px-07.jpg

Eagraíochtaí tomhaltóirí a chosnaíonn do #yourEUright

Tugann grúpaí tomhaltóirí eolas agus cabhair do thomhaltóirí AE cosúil leatsa. Déanann Biúró Eorpach na gCumann Tomhaltóirí (BEUC) leasanna mhuintir na hEorpa uile a chosaint agus déanann sé ionadaíocht do 45 eagraíocht neamhspleách náisiúnta do thomhaltóirí as 32 thír Eorpach. Buíochas leis an mBiúró, tugtar dearcthaí tomhaltóirí ó gach cearn den Eoraip chomh fada le láthair ceapadh beartas an AE. Déanann na balleagraíochtaí feasacht ar do chearta a ardú agus, má dhéantar éagóir ar na cearta sin, is féidir leo cabhrú leat.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil ach cliceáil ar an nasc seo le pointí teagmhála na mball BEUC ar fud an AE: https://www.beuc.eu/beuc-network/our-members