Skip to main content
EUROPEAN YEAR OF RAIL

Det europæiske år for jernbanetransport

Kom og vær med!

Why Rail?

Facts&Figures

Interesting facts and statistics about rail transport.

Hvorfor jernbanetransport?

Rail connects people_DA

Jernbanetransporten har det hele:

Den er mangfoldig. Fordelene ved jernbanetransporten er ikke forbeholdt ferierejsende og pendlere. Virksomheder og godstransportører kan skifte til jernbanetransport og nyde godt af billige og stadig mere konkurrencedygtige tilbud om at transportere deres varer over hele Europa – alt sammen med et mindre CO2-fodaftryk.

Sustainable_DA

Den er grøn og bæredygtig. Jernbanetransporten er i vid udstrækning elektrificeret og udleder langt mindre CO2 end tilsvarende vej- og lufttransport. Den står for blot 0,4 % af drivhusgasemissionerne fra EU's transport, mens al transport i EU tegner sig for 25 % af EU's samlede emissioner. Den er desuden den eneste transportform, hvis emissioner og energiforbrug var konsekvent faldende i perioden 1990-2017, samtidig med, at den i stigende grad anvender vedvarende energikilder. 

Rail is safe_DA

Den er billig, behagelig og sikker. Uanset om du er på ferie eller rejser i forretningsøjemed, kan du forlade dig på jernbanetransporten for at få dig sikkert frem til dit bestemmelsessted. Den er den sikreste landtransportform med det laveste antal dødsulykker. Gør toget til dit mobilkontor eller nyd bare udsigten – og drop de stressende rejser.

 

Hold dig opdateret på #EUYearofRail!

Tilmeld dig nyhedsbrevet!