Skip to main content
EUROPEAN YEAR OF RAIL

Европейска година на железопътния транспорт

Участвайте!

Why Rail?

Facts&Figures

Interesting facts and statistics about rail transport.

Защо железопътен транспорт?

Rail connects people_BG

Железопътният транспорт предлага всичко:

Той е разнообразен. Железопътният транспорт има предимства не само за туристите и пътуващите до работното си място. Предприятията и товарните превозвачи могат да преминат към железопътен транспорт и да се възползват от евтини и все по-конкурентни предложения за превоз на стоки в цяла Европа, като в същото време намалят въглеродния си отпечатък.

Sustainable_BG

Той е екологосъобразен и устойчив. Железопътният транспорт е до голяма степен електрифициран и отделя далеч по-малко емисии на CO2 от автомобилния или въздушния транспорт за еднакво разстояние. На него се падат едва 0,4 % от емисиите на парникови газове от транспорта в ЕС, докато на транспорта в Съюза се падат 25 % от общите емисии на ЕС. Освен това той е единственият вид транспорт, който между 1990 и 2017 г. постоянно е намалявал своите емисии и енергопотребление, като същевременно е използвал все повече възобновяеми енергийни източници. 

Rail is safe_BG

Той е достъпен, удобен и безопасен. Независимо дали сте на почивка или пътувате по работа, можете да разчитате на железопътния транспорт да ви отведе по безопасен начин до вашата дестинация. Това е най-безопасният вид сухопътен транспорт с най-ниска честота на произшествия с фатален край. Използвайте влака като мобилен офис или просто се наслаждавайте на гледката и оставете стресиращите пътувания зад гърба си.

 

Актуална информация за #EUYearofRail!

Получавайте бюлетина!