Πρόεδρος ΕΕ κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν | #EUCO | 21/10/2021
Show external content

This content is hosted by a third party. By showing the external content you accept the terms and conditions of youtube.com.