Φωταγώγηση του κτιρίου του ΕΜΣΤ με το επετειακό γραμματόσημο των 40 χρόνων της Ελλάδας στην ΕΕ
Show external content

This content is hosted by a third party. By showing the external content you accept the terms and conditions of youtube.com.