Lärarrummet

Upptäck EU

Upptäck EU

Upptäck EU

Den här frågesporten är tänkt att ge ungdomar en snabb introduktion till EU. Den kan användas separat eller tillsammans med publikationen”Europa – kunskapsmagasinet för unga”.

Frågesporten är uppdelad på fyra avsnitt med tolv frågor i varje. För varje fråga får du två försök. Om du svarar rätt på första försöket får du två poäng och på andra försöket ett poäng.

Men se upp, för frågorna kan vara luriga! Du ska ofta hitta det påstående som är FALSKT. Om du gissar rätt kommer det upp ett leende, grönt ansikte.

Sätt igång! Välj det ämne som du är mest intresserad av.