Teachers' Corner

Eolas a chur ar an Aontas Eorpach

Eolas a chur ar an Aontas Eorpach

Eolas a chur ar an Aontas Eorpach

Ceapadh an quiz seo chun buntús eolais tapa úsáideach ar an Aontas Eorpach a thabhairt do dhaoine óga. Is féidir é a úsáid mar ghníomhaíocht leis féin nó in éineacht leis an bhfoilseachán ‘Europe. A journal for young people’.

Tá ceithre rannán sa quiz agus 12 ceist i ngach rannán acu. Tá dhá iarraidh agat chun gach ceist a fhreagairt. Má fhaigheann tú an freagra ceart ar an gcéad iarraidh, gheobhaidh tú dhá phointe, agus pointe amháin más ar an dara hiarraidh a gheobhaidh tú é.

Ach bí ar d’airdeall mar go bhféadfadh na ceisteanna a bheith cleasach. Is minic a bheidh ort an ráiteas atá BRÉAGACH a aimsiú, agus má fheiceann tú éadan uaine a bhfuil meangadh gáire air, tá sé faighte agat.

Ar aghaidh linn! Roghnaigh an topaic is mó a bhfuil spéis agat inti