Кът на учителя

Научете повече за Европейския съюз

Научете повече за Европейския съюз

Научете повече за Европейския съюз

Тази викторина е създадена, за да даде на младите хора бързи и полезни сведения за Европейския съюз. Тя може да се използва самостоятелно или заедно с публикацията „Европа“ Младежко списание.

Викторината се състои от четири раздела с 12 въпроса във всеки от тях. Имате право на два опита, за да отговорите на всеки въпрос. Правилен отговор при първия опит ви дава две точки, а при втори опит — една точка.

Но внимавайте, защото въпросите могат да бъдат подвеждащи. Често трябва да търсите твърдение, което е НЕВЯРНО, а усмихнато зелено лице означава, че сте го открили.

Да започваме! Изберете темата, която ви интересува най-много