Palīgs skolotājiem

What is the EU ?

What is the EU ?

 
KAS IR ES?

Eiropas Savienība nav valsts, bet gan vēl nebijusi ekonomiska un politiska partnerība starp Eiropas valstīm, kuras vēlas kopīgiem spēkiem veidot savu nākotni.

Kā šīs 28 dažādās valstis nolēma izveidot vienu savienību? Kas ir kopīgs visiem eiropiešiem?

Mēs dzīvojam vienā pasaules daļā, bet tas vēl nav viss...

_____________________________________________

ES sastāvā šobrīd ir 28 valstis. Viena no šīm valstīm — Apvienotā Karaliste (UK) — 2016. gada jūnijā nobalsoja par lēmumu atstāt ES. Taču, kamēr sarunas par izstāšanos nav pabeigtas, Apvienotā Karaliste joprojām ir ES dalībvalsts ar visām no tā izrietošajām tiesībām un pienākumiem.