Кът на учителя

What is the EU ?

What is the EU ?

 
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕС?

Европейският съюз не е държава, а уникално по рода си икономическо и политическо партньорство между европейските държави, които искат заедно да изграждат бъдещето си.

Как тези 28 различни държави са решили да се обединят в един съюз? Какво е общото между европейците?

Споделяме един континент, но и много повече...

__________________________________________

Понастоящем ЕС се състои от 28 страни. През юни 2016 г. една от тях, Обединеното кралство, гласува за излизане от ЕС. Но докато не приключат преговорите по излизането на страната от ЕС, Обединеното кралство продължава да бъде член на ЕС с всички права и задължения, които произтичат от това членство.