Kutak za nastavnike

How is the EU relevant to us?

How is the EU relevant to us?

 
ZAŠTO NAM JE EU VAŽAN?

Neki govore kako EU ne čini dovoljno; drugi govore da se miješa u sve. Brojni govore da ih se EU ne tiče. Koje je vaše mišljenje? Mislite li da je EU dalek i da nije važan za vas?

Pratimo Annu, djevojku iz Švedske, kako bismo vidjeli zašto je EU važan za njezin svakodnevni život.