Teachers' Corner

CÉN BHAINT ATÁ AG AN AONTAS EORPACH LINNE?

CÉN BHAINT ATÁ AG AN AONTAS EORPACH LINNE?

CÉN BHAINT ATÁ AG AN AONTAS EORPACH LINNE?
Ceist 1 / 12

Tá margadh inmheánach cruthaithe ag an Aontas inar féidir le daoine, earraí, seirbhísí agus airgead gluaiseacht faoi shaoirse laistigh de 28 mBallstát an Aontais. Is minic a thugtar an margadh aonair ar an margadh inmheánach seo agus baineann sé le níos mó ná 500 milliún saoránach AE.

Cá bhfágann sé sin Anna? Tá an scoil díreach críochnaithe aici agus ba mhaith léi a scileanna teanga a fheabhsú. Déanann sí í féin a chlárú le scoil teanga i ndeisceart na Fraince. Cabhraigh léi ullmhú don eispéireas nua seo ina saol.

Cé acu de na ráitis seo atá BRÉAGACH?
Triail arís é!
Freagra 1 / 12
Saorghluaiseacht

Laistigh den mhargadh aonair, tá saoránaigh AE i dteideal taisteal, tabhairt faoi chúrsaí staidéir, bheith ag obair nó dul ar scor in aon Bhallstát. Féadfaidh siad siopadóireacht a dhéanamh agus dul i mbun gnó ar bhonn trasteorann.

Tá cead ag Anna, mar shaoránach den Aontas, obair agus staidéar a dhéanamh sa Fhrainc. Má fhanann sí sa Fhrainc ar feadh níos mó ná 3 mhí, ní mór di clárú mar chónaitheoir ann.