Učitelům

Homepage

Homepage

Hledáte výukové materiály o Evropské unii?

Pak jste na správném místě! Tyto stránky určené učitelům obsahují nejrůznější materiály pro různé věkové skupiny. Ať už chcete své studenty učit o tom, co EU dělá, jak začala a jak pracuje, nebo podrobněji debatovat o politikách EU, bude to tu pro vás velmi inspirativní.
Teachers corner logo

Evropský rok kulturního dědictví 2018

V roce 2018 bude celá Evropa oslavovat své rozmanité kulturní dědictví, a to na úrovni EU, jejích členských států a regionů i na úrovni místní. Cílem Evropského roku kulturního dědictví je dát lidem další motivaci k tomu, aby objevovali kulturní dědictví Evropy a zapojovali se do jeho zvelebování, a zároveň jim dát silnější pocit příslušnosti ke společnému evropskému prostoru. Rok 2018 se ponese ve znamení hesla „Naše dědictví propojuje naši minulost a budoucnost“

Studentská soutěž Generation €uro

Co víte o euru? Ověřte si své znalosti v naší soutěži – hraje se o ceny a setkání s prezidentem ECB ve Frankfurtu!

60 let míru, demokracie a solidarity

Dne 25. března 1957 podepsalo šest zemí (Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko) tzv. Římskou smlouvu a založilo tak Evropské hospodářské společenství – předchůdce Evropské unie. Letos slavíme 60 let od podepsání této smlouvy.

Jako učitelé můžete toto výročí využít a připravit vyučovací hodinu o historii Evropské unie a o některých příležitostech, které EU mladým lidem nabízí. Níže najdete materiály, které můžete v hodině přímo využít.

Pro žáky ve věku 9 až 12 let:

Pro žáky starší 12 let:

  • Evropa v kostce
    lze využít powerpointovou prezentaci (slidy 4–13) nebo brožurku (s. 2 a 3)

Pro žáky starší 15 let:

Pomoci vám mohou rovněž tyto materiály:

Tyto informace mohou posloužit jako základ pro diskusi o současné situaci a budoucnosti EU. Proměnily se naděje a sny otců zakladatelů ve skutečnost? Jaké naděje vkládají žáci do Evropy v příštím desetiletí?

Homepage