Učitelům

15 let a více

15 let a více

15 let a více

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - 15 let a více
233

Vše o EU

15 let a více
Pracovní sešit

Publikace je urcena mladým lidem ve veku 14 až 18 let a ucitelum stredních škol, kterí mají zájem dozvedet se více o Evropské unii a tom, co nabízí. Jde o interaktivní publikaci a cvicení je možné vyplnovat i online!

 

2017

15 let a více
Brožura

Tato publikace je průvodcem Evropskou unií (EU) a tím, co dělá. V prvním oddíle je stručně objasněno, co je to Evropská unie. Druhý oddíl nazvaný „Co Evropská unie dělá“ popisuje činnost EU v 35 různých oblastech, jejímž cílem je zlepšit životy občanů v Evropě i mimo ni. Třetí oddíl s názvem „Jak Evropská unie vydává rozhodnutí a přijímá opatření“ popisuje orgány v centru rozhodovacího procesu EU a to, jak se jejich rozhodnutí promítají do jednotlivých opatření

2018

15 let a více
Online kvíz

Náš online kvíz pomůže středoškolákům s osvojením základních znalostí o EU. Může být součástí výuky nebo jej lze zadat jako domácí úkol. Funguje na počítači, v tabletu i smartphonu.s.

2017

9 až 12 let
12 až 15 let
15 let a více
Internetové stránky

Více o daních!
Chcete vědět více o daních obecně nebo o konkrétních aspektech daně? Projděte si užitečné zdroje, které pokrývají širokou škálu námětů (daňové podvody, daňové úniky, národní zdroje atd.)

2017

15 let a více
Videos

V EU žije 512 milionů obyvatel a všichni mají své příběhy a zájmy.

V sérii pěti krátkých filmů zhlédněte příklady toho, jak EU dokáže pomoci. Podívejte se, jak EU umožňuje každému člověku dělat to, co má skutečně rád. Ať už jde o dva sourozence, kteří pozvou zbytek Evropy do své vesnice, nebo o tanečníka, který se pustí do podnikání na tom nejnepravděpodobnějším místě.

 

2018

15 let a více
Internetové stránky

Tyto stránky poskytují základní informace o EU, například o jejích členských státech, institucích a historii.
Další informace (webové stránky):
- Politické oblasti v nichž je EU aktivní
- Práva vyplývající z občanství EU
Brožury (objednat více výtisků):
- Jak funguje Evropská unie
- Fakta a čísla

Tento web je pravidelně aktualizován.

15 let a více
Prezentace

Tento dokument mohou využít učitelé k vytvoření powerpointové prezentace o EU. Každý snímek obsahuje několik základních údajů nebo klíčových slov, podaných tak, aby jim rozuměl i adresát, který o EU nic neví. Popisují klíčové osobnosti a politiky EU a způsob jejího fungování, předkládají základní informace o tématech, jako jsou rozšiřování EU, smlouvy a symboly EU.

Tento web je pravidelně aktualizován.

15 let a více
Internetové stránky

Od konce druhé světové války přes období studené války, doba hospodářského rozmachu i recese – evropské dějiny nikdy nebyly nuda! Podívejte se, jak tyto události utvářely EU – a jak EU reagovala. Přečtěte si přehled o každém desetiletí nebo si zvolte podrobnější pohled s informacemi o tom, co se stalo každý rok. Také si můžete přečíst o "otcích zakladatelích" EU a shlédnout video, abyste je viděli v činnosti.

Tento web je pravidelně aktualizován.

15 let a více
Internetové stránky

Vzdělávací materiály vypracované v souvislosti s prezentací stálé expozice Domu evropských dějin. Ve škole nebo doma si můžete projít některá významná témata, která mají pro obyvatele Evropy stejně velký význam dnes jako v minulosti.

2017

15 let a více
Internetové stránky

EuroparlTV je služba Evropského parlamentu připravující videozáznamy pro internet. Jejím cílem je informovat občany EU o činnosti Parlamentu a o tom, jak se jeho poslanci podílejí na politickém dění a přijímají zákony, které ovlivňují život občanů v celé Evropě.

Tento web je pravidelně aktualizován.

Země a regiony EU

12 až 15 let
15 let a více
Online game

Vzdělávací hra, která mladým lidem pomůže dozvědět se více o Evropské unii, jejích současných členských státech a kandidátských a potenciálních kandidátských zemích. Hráči cestují po Evropě, odpovídají na otázky o zemích, jimiž projíždějí, skládají k sobě hodící se kostky, aby získali žolíky a mohli se posunout dál.
Hra se dotýká různých témat, jako je historie, zeměpis a kultura a obecných znalostí o EU – kromě jiného o tom, za jakých podmínek se země mohou stát členy EU.
„EU Trek - Cesta objevů“ je k dispozici ke stažení zde nebo ji lze hrát online.

 

 

2018

12 až 15 let
15 let a více
Internetové stránky

Tyto webové stránky obsahují mapy se základními údaji o každém z členských států EU. Stáhnout či objednat si můžete také následující publikace:

Na cestách po Evropě 2018-2019, brožuru s mapou a množstvím tipů na cesty,
 

Tento web je pravidelně aktualizován.

Energetika a životní prostředí

15 let a více
Brožura (pdf)

„Abychom udrželi náš současný způsob života, výrobu a spotřebu, potřebovali bychom alespoň čtyři planety. Ale máme jen jednu. Je tedy čas, abychom se všichni spojili a jednali v jejím zájmu. Zítra bude již pozdě.“ Jean-Claude Juncker, Předseda Evropské komise.

2018

Hospodářství a obchod

15 let a více
Brožura

Tato příručka přináší základní fakta o euru. Uvádí stručnou historii eura, důvody jeho zavedení a výhody, které nabízí. Na konci příručky naleznete ilustrovanou časovou osu s podrobnostmi o nejvýznamnějších událostech spojených s dosavadní existencí eura.

2015