Učitelům

15 let a více

15 let a více

15 let a více

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - 15 let a více
233

Vše o EU

15 let a více
Pracovní sešit

Pokud je vám mezi čtrnácti a osmnácti lety a chcete se o Evropské unii dozvědět více, pak je tato příručka určena právě vám! Evropská unie se buduje postupně. Je to nepřetržitě „rozdělaná práce“ a brzy bude na vaší generaci, aby rozhodla, jak v ní pokračovat. Nyní je tedy správná doba, abyste si vy sami vytvořili na EU vlastní názor. Tato publikace a úkoly, které obsahuje, by měly poskytnout podněty k zamyšlení nejen pro vás, ale i pro vaše přátele a rodinu, až spolu budete o Evropě diskutovat.

2017

15 let a více
Brožura

Tato publikace je průvodcem Evropskou unií (EU) a tím, co dělá. V prvním oddíle je stručně objasněno, co je to Evropská unie. Druhý oddíl nazvaný „Co Evropská unie dělá“ popisuje činnost EU v 35 různých oblastech, jejímž cílem je zlepšit životy občanů v Evropě i mimo ni. Třetí oddíl s názvem „Jak Evropská unie vydává rozhodnutí a přijímá opatření“ popisuje orgány v centru rozhodovacího procesu EU a to, jak se jejich rozhodnutí promítají do jednotlivých opatření

2018

15 let a více
Online kvíz

Náš online kvíz pomůže středoškolákům s osvojením základních znalostí o EU. Může být součástí výuky nebo jej lze zadat jako domácí úkol. Funguje na počítači, v tabletu i smartphonu.s.

2017

9 až 12 let
12 až 15 let
15 let a více
Internetové stránky

Více o daních!
Chcete vědět více o daních obecně nebo o konkrétních aspektech daně? Projděte si užitečné zdroje, které pokrývají širokou škálu námětů (daňové podvody, daňové úniky, národní zdroje atd.)

2017

15 let a více
Videos

V EU žije 512 milionů obyvatel a všichni mají své příběhy a zájmy.

V sérii pěti krátkých filmů zhlédněte příklady toho, jak EU dokáže pomoci. Podívejte se, jak EU umožňuje každému člověku dělat to, co má skutečně rád. Ať už jde o dva sourozence, kteří pozvou zbytek Evropy do své vesnice, nebo o tanečníka, který se pustí do podnikání na tom nejnepravděpodobnějším místě.

 

2018

15 let a více
Internetové stránky

Tyto stránky poskytují základní informace o EU, například o jejích členských státech, institucích a historii.
Další informace (webové stránky):
- Politické oblasti v nichž je EU aktivní
- Práva vyplývající z občanství EU
Brožury (objednat více výtisků):
- Jak funguje Evropská unie
- Fakta a čísla

Tento web je pravidelně aktualizován.

15 let a více
Prezentace

Tento dokument mohou využít učitelé k vytvoření powerpointové prezentace o EU. Každý snímek obsahuje několik základních údajů nebo klíčových slov, podaných tak, aby jim rozuměl i adresát, který o EU nic neví. Popisují klíčové osobnosti a politiky EU a způsob jejího fungování, předkládají základní informace o tématech, jako jsou rozšiřování EU, smlouvy a symboly EU.

Tento web je pravidelně aktualizován.

15 let a více
Internetové stránky

Od konce druhé světové války přes období studené války, doba hospodářského rozmachu i recese – evropské dějiny nikdy nebyly nuda! Podívejte se, jak tyto události utvářely EU – a jak EU reagovala. Přečtěte si přehled o každém desetiletí nebo si zvolte podrobnější pohled s informacemi o tom, co se stalo každý rok. Také si můžete přečíst o "otcích zakladatelích" EU a shlédnout video, abyste je viděli v činnosti.

Tento web je pravidelně aktualizován.

15 let a více
Internetové stránky

EuroparlTV je služba Evropského parlamentu připravující videozáznamy pro internet. Jejím cílem je informovat občany EU o činnosti Parlamentu a o tom, jak se jeho poslanci podílejí na politickém dění a přijímají zákony, které ovlivňují život občanů v celé Evropě.

Tento web je pravidelně aktualizován.

Aktuální témata

15 let a více
Brožura

Mnoho lidí se nedostane k nejširší paletě zboží a služeb online nebo k mnoha možnostem, které internet nabízí.Proto je jednotný digitální trh tak důležitý: byl vytvořen, aby se zajistil rovný přístup k produktům a službám, vytvořilo se to pravé prostředí pro dynamické a bezpečné inovativní online ekosystémy v Evropě a aby se zajistilo, že každý evropský občan, podnik a státní správa může online službám důvěřovat a využívat přínosy digitální revoluce.

2018

The EU and the refugee crisis
15 let a více
Brožura

Během posledních dvou let Evropa zažívá největší hromadný pohyb osob od druhé světové války. Do Evropské unie přicestovalo přes 1 milion uprchlíků a migrantů, přičemž naprostá většina z nich prchá před válkou a terorem v Sýrii a dalších problémových zemích. EU se v zájmu řešení této krize dohodla na řadě opatření, mezi která patří i snaha o řešení klíčových příčin krize, jakož i značné zvýšení pomoci osobám, které potřebují humanitární pomoc jak v rámci EU, tak mimo ni.

2016

15 let a více
Brožura

Evropané potřebují bezpečnou, udržitelnou a cenově dostupnou energii. Vzhledem k našemu způsobu života je energie nezbytná pro základní každodenní služby, bez nichž nemůžeme my ani naše podniky fungovat. Není však snadné zajistit, abychom měli veškerou energii, kterou potřebujeme, za dostupné ceny, jak nyní, tak i v budoucnu

2018

15 let a více
Brožura

Nejdůležitější prioritou Evropské komise je dosáhnout v Evropě opětovného růstu a zvýšit počet pracovních míst bez dalšího zadlužování. Od začátku celosvětové hospodářské a finanční krize se EU potýká s nízkou úrovní investic a vysokou nezaměstnaností. V rámci řešení tohoto problému Komise spolu s Evropskou investiční bankou zahájila realizaci investičního plánu pro Evropu.

2018

15 let a více
Brožura

Hospodářská a měnová unie je významným krokem v oblasti integrace ekonomik EU. Byla zahájena v roce 1992 a zahrnuje koordinaci hospodářských a fiskálních politik, společnou měnovou politiku a společnou měnu euro. Do hospodářské unie patří všech 28 členských států EU, ale některé země zašly v integraci ještě dále a přijaly euro. Tyto země společně tvoří eurozónu. Jednotná měna má nepopiratelné výhody: snižuje náklady na finanční transakce, usnadňuje cestování a posiluje postavení EU na mezinárodní úrovni.

2018

15 let a více
Brožura

Jednotný trh je jedním ze zásadních úspěchů Evropy. Přináší lidem hmatatelné výhody a je hnací silou pro budování silnější a spravedlivější ekonomiky EU. Umožňuje volnější pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, a tím otevírá nové příležitosti pro občany, pracovníky, podniky a spotřebitele a současně vytváří pracovní místa a hospodářský růst, který Evropa naléhavě potřebuje.

2018

Země a regiony EU

12 až 15 let
15 let a více
Internetové stránky

Tyto webové stránky obsahují mapy se základními údaji o každém z členských států EU. Stáhnout či objednat si můžete také následující publikace:

Na cestách po Evropě 2017–2018, brožuru s mapou a množstvím tipů na cesty,

Mapu EU 2014 s vlajkami členských států EU (tisknutelná verze ve formátu A4)

Tento web je pravidelně aktualizován.

12 až 15 let
15 let a více
Online game

Vzdělávací hra, která mladým lidem pomůže dozvědět se více o Evropské unii, jejích současných členských státech a kandidátských a potenciálních kandidátských zemích. Hráči cestují po Evropě, odpovídají na otázky o zemích, jimiž projíždějí, skládají k sobě hodící se kostky, aby získali žolíky a mohli se posunout dál.
Hra se dotýká různých témat, jako je historie, zeměpis a kultura a obecných znalostí o EU – kromě jiného o tom, za jakých podmínek se země mohou stát členy EU.
„EU Trek - Cesta objevů“ je k dispozici ke stažení zde nebo ji lze hrát online.

 

 

2018

Energetika a životní prostředí

15 let a více
Brožura (pdf)

„Abychom udrželi náš současný způsob života, výrobu a spotřebu, potřebovali bychom alespoň čtyři planety. Ale máme jen jednu. Je tedy čas, abychom se všichni spojili a jednali v jejím zájmu. Zítra bude již pozdě.“ Jean-Claude Juncker, Předseda Evropské komise.

2018

Hospodářství a obchod

15 let a více
Brožura

Tato příručka přináší základní fakta o euru. Uvádí stručnou historii eura, důvody jeho zavedení a výhody, které nabízí. Na konci příručky naleznete ilustrovanou časovou osu s podrobnostmi o nejvýznamnějších událostech spojených s dosavadní existencí eura.

2015