Učitelům

15 let a více

15 let a více

15 let a více

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - 15 let a více
233

Vše o EU

15 let a více
Pracovní sešit

Pokud je vám mezi čtrnácti a osmnácti lety a chcete se o Evropské unii dozvědět více, pak je tato příručka určena právě vám! Evropská unie se buduje postupně. Je to nepřetržitě „rozdělaná práce“ a brzy bude na vaší generaci, aby rozhodla, jak v ní pokračovat. Nyní je tedy správná doba, abyste si vy sami vytvořili na EU vlastní názor. Tato publikace a úkoly, které obsahuje, by měly poskytnout podněty k zamyšlení nejen pro vás, ale i pro vaše přátele a rodinu, až spolu budete o Evropě diskutovat.

2017

15 let a více
Online kvíz

Náš online kvíz pomůže středoškolákům s osvojením základních znalostí o EU. Může být součástí výuky nebo jej lze zadat jako domácí úkol. Funguje na počítači, v tabletu i smartphonu.s.

2017

15 let a více
Internetové stránky

Tyto stránky poskytují základní informace o EU, například o jejích členských státech, institucích a historii.
Další informace (webové stránky):
- Politické oblasti v nichž je EU aktivní
- Práva vyplývající z občanství EU
Brožury (objednat více výtisků):
- Jak funguje Evropská unie
- Fakta a čísla

Tento web je pravidelně aktualizován.

15 let a více
Prezentace

Tento dokument mohou využít učitelé k vytvoření powerpointové prezentace o EU. Každý snímek obsahuje několik základních údajů nebo klíčových slov, podaných tak, aby jim rozuměl i adresát, který o EU nic neví. Popisují klíčové osobnosti a politiky EU a způsob jejího fungování, předkládají základní informace o tématech, jako jsou rozšiřování EU, smlouvy a symboly EU.

Tento web je pravidelně aktualizován.

15 let a více
Internetové stránky

Od konce druhé světové války přes období studené války, doba hospodářského rozmachu i recese – evropské dějiny nikdy nebyly nuda! Podívejte se, jak tyto události utvářely EU – a jak EU reagovala. Přečtěte si přehled o každém desetiletí nebo si zvolte podrobnější pohled s informacemi o tom, co se stalo každý rok. Také si můžete přečíst o "otcích zakladatelích" EU a shlédnout video, abyste je viděli v činnosti.

Tento web je pravidelně aktualizován.

15 let a více
Internetové stránky

EuroparlTV je služba Evropského parlamentu připravující videozáznamy pro internet. Jejím cílem je informovat občany EU o činnosti Parlamentu a o tom, jak se jeho poslanci podílejí na politickém dění a přijímají zákony, které ovlivňují život občanů v celé Evropě.

Tento web je pravidelně aktualizován.

Aktuální témata

The EU and the refugee crisis
15 let a více
Brožura

Během posledních dvou let Evropa zažívá největší hromadný pohyb osob od druhé světové války. Do Evropské unie přicestovalo přes 1 milion uprchlíků a migrantů, přičemž naprostá většina z nich prchá před válkou a terorem v Sýrii a dalších problémových zemích. EU se v zájmu řešení této krize dohodla na řadě opatření, mezi která patří i snaha o řešení klíčových příčin krize, jakož i značné zvýšení pomoci osobám, které potřebují humanitární pomoc jak v rámci EU, tak mimo ni.

2016

15 let a více
Brožura

Evropané potřebují bezpečnou, udržitelnou a cenově dostupnou energii. Vzhledem k našemu způsobu života je energie nezbytná pro základní každodenní služby, bez nichž nemůžeme my ani naše podniky fungovat. Není však snadné zajistit, abychom měli veškerou energii, kterou potřebujeme, za dostupné ceny, jak nyní, tak i v budoucnu

2018

15 let a více
Brožura

Nejdůležitější prioritou Evropské komise je dosáhnout v Evropě opětovného růstu a zvýšit počet pracovních míst bez dalšího zadlužování. Od začátku celosvětové hospodářské a finanční krize se EU potýká s nízkou úrovní investic a vysokou nezaměstnaností. V rámci řešení tohoto problému Komise spolu s Evropskou investiční bankou zahájila realizaci investičního plánu pro Evropu.

2018

Země a regiony EU

12 až 15 let
15 let a více
Internetové stránky

Tyto webové stránky obsahují mapy se základními údaji o každém z členských států EU. Stáhnout či objednat si můžete také následující publikace:

Na cestách po Evropě 2017–2018, brožuru s mapou a množstvím tipů na cesty,

Mapu EU 2014 s vlajkami členských států EU (tisknutelná verze ve formátu A4)

Tento web je pravidelně aktualizován.

Hospodářství a obchod

15 let a více
Brožura

Tato příručka přináší základní fakta o euru. Uvádí stručnou historii eura, důvody jeho zavedení a výhody, které nabízí. Na konci příručky naleznete ilustrovanou časovou osu s podrobnostmi o nejvýznamnějších událostech spojených s dosavadní existencí eura.

2015