Кът на учителя

Над 15 години

Над 15 години

Над 15 години

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Над 15 години
233

Всичко за ЕС

Над 15 години
Илюстрована книжка

Ако сте на възраст между 14 и 18 години и имате желание да узнаете повече за Европейския съюз, то това издание е за вас.Европейският съюз е изграден с течение на времето. Той е непрекъснато в процес на развитие и скоро ще дойде ред на вашето поколение да решава какви да са следващите стъпки. Така че сега е моментът да оформите собствените си виждания за ЕС. Това издание и съдържащите се в него упражнения би трябвало да ви накарат да се замислите по поставените въпроси не само когато сте сами, но и когато говорите за Европа със своите приятели и семейството си.

2017

Над 15 години
Брошура

Тази публикация е наръчник за Европейския съюз (ЕС) и неговите дейности. Първият раздел обяснява накратко какво представлява ЕС. Вторият раздел „Какво прави Европейският съюз“ информира относно дейностите на ЕС в 35 различни области, насочени към подобряване живота на хората в Европа и извън нея. Третият раздел „Как Европейският съюз взема решения и предприема действия“ описва институциите, които стоят в основата на процеса на вземане на решения в ЕС, и как тези решения се превръщат в действия.

2018

9–12 години
12–15 години
Над 15 години
Уебсайт

Да научим повече за данъците
Искате да научите повече за данъците като цяло или за конкретен аспект на данъците? Прегледайте полезните ни ресурси, които обхващат широк набор от теми (данъчни измами, укриване на данъци, национални ресурси и т.н.)

2017

Над 15 години
Онлайн викторина

Тази онлайн викторина е създадена за учениците от средните училища, за да им помогне да научат основното за ЕС. Тя може да се използва като част от урок или за домашно и работи на компютри, таблети и смартфони.

2017

Над 15 години
Videos

512 милиона души живеят в ЕС и всички те имат своите истории и интереси.

Вижте примери за въздействието на ЕС в поредица от пет кратки филмчета. От брат и сестра, които канят цяла Европа в селото си, до танцьор, който започва бизнес на едно изключително необичайно място – вижте как ЕС дава на всеки човек силата да прави това, което обича.

2018

Над 15 години
Уебсайт

На този уебсайт ще намерите основна информация за ЕС — държави членки, институции, история и др.
Допълнителна информация (уебсайтове):
- Области на политиката на Европейския съюз
- Вашите права като гражданин на ЕС
Информационни брошури (поръчайте множество екземпляри тук):
- Как работи Европейският съюз
- Европейски съюз - Цифри и факти

Този уеб сайт се обновява постоянно.

Над 15 години
Презентационни слайдове

Тези слайдове могат да се използват от учители за подготвяне на powerpoint презентация за ЕС. Всеки от слайдовете съдържа обикновени факти или ключови думи в стил, достъпен за слушатели без предварителни знания за ЕС. Те включват разяснения относно ключови цифри, политики и начина на функциониране на ЕС и предоставят основна информация по въпроси като разширяването на ЕС, договорите и символите на ЕС.

Този уеб сайт се обновява постоянно.

Над 15 години
Уебсайт

От края на Втората световна война през ерата на Студената война и икономическия растеж и рецесията — европейската история никога не е била отегчителна! Вижте как тези събития са оформили ЕС — и как е реагирал ЕС. Прочетете общ преглед за всяко десетилетие или разгледайте по-отблизо какво се е случвало година по година. Може би ще искате да прочетете и за 'бащите основатели' на ЕС и да гледате видеоклипове за тях в действие.

Този уеб сайт се обновява постоянно.

Над 15 години
Уебсайт

EuroparlTV е службата на Европейския парламент, която създава интернет видеоматериали, за да осведомява гражданите на ЕС за дейностите на Парламента и за това как неговите членове въздействат върху политическите събития и приемат закони, които засягат живота на хората в цяла Европа.

Този уеб сайт се обновява постоянно.

Актуално

Над 15 години
Брошура

Европейските граждани се нуждаят от сигурна, устойчива и достъпна електроенергия. Начинът ни на живот е такъв, че електроенергията е жизненоважна за предоставянето на съществени услуги от всекидневието, без които гражданите и предприятията не могат да действат. При все това осигуряването на цялата енергия, която ни е нужна, на цена, която можем да си позволим, както сега, така и в бъдеще, не е толкова лесно.

2018

Над 15 години
Брошура

Основният приоритет на Европейската комисия е Европа отново да постигне растеж и да увеличи броя на работните места, без да поема нови дългове. От началото на световната икономическа и финансова криза ЕС страда от ниски равнища на инвестициите и висока безработица. За да намери решение на проблема, Комисията, заедно с Европейската инвестиционна банка, постави началото на План за инвестиции за Европа.

2018

Над 15 години
Брошура

Икономическият и паричен съюз (ИПС) представлява важна стъпка в интеграцията на икономиките в ЕС. ИПС е създаден през 1992 г. и включва координация на икономическите и фискалните политики, обща парична политика и обща валута - еврото. Макар че всички 28 държави - членки на ЕС, участват в икономическия съюз, някои държави преминаха към по-силна интеграция и приеха еврото. Заедно те формират еврозоната. Единната валута предлага безспорни предимства: тя намалява разходите за финансовите операции, улеснява пътуванията и укрепва ролята на ЕС на международно равнище.

2018

Над 15 години
Брошура

Единният пазар е едно от най-големите постижения на Европа. Той осигурява осезаеми ползи за гражданите и е двигател за изграждането на по-силна и по-справедлива икономика на ЕС. Като предоставя на хората, стоките, услугите и капиталите възможността да се движат свободно, той разкрива нови възможности за гражданите, работниците, предприятията и потребителите, като създава работните места и растежа, от които Европа толкова спешно се нуждае.

2018

The EU and the refugee crisis
Над 15 години
Брошура

През последните две години Европа се сблъсква с най-голямото миграционно движение от Втората световна война насам. В Европейския съюз пристигнаха над 1 милион бежанци и мигранти, които в голямата си част бягат от войната и тероризма в Сирия и други държави с нестабилна обстановка. ЕС постигна съгласие по редица мерки за справяне с кризата.

2016

Над 15 години
Брошура

Много хора нямат достъп до голямото разнообразие от онлайн стоки и услуги, нито до многобройните възможности, които предлага интернет. Ето защо цифровият единен пазар в Европа е толкова важен: той беше създаден, за да се осигури равен достъп до продуктите и услугите и да се създаде подходяща среда за динамични и безопасни иновационни екосистеми в европейското интернет пространство, както и за да се гарантира, че всеки европейски гражданин, предприятие и правителство може да се довери на онлайн услугите и да се възползва от цифровата революция.

2018

Държави и региони в ЕС

12–15 години
Над 15 години
Online game

Това е образователна игра, която има за цел да насърчи младите хора да научат повече за Европейския съюз, неговите държави членки и държавите кандидатки и потенциални кандидатки за членство. Играчите пътуват из Европа, като отговарят на въпроси за страните, през които преминават, и играят игра с подреждане на плочки, за да спечелят жокери, които да им помогнат да продължат напред.
Играта обхваща различни теми, като например история, география, култура, както и общи факти за ЕС и за това как нови държави могат да станат негови членки.
Можете да изтеглите играта „Пътешествие из ЕС – опознавателно пътуване“ тук или да играете онлайн.


 

2018

12–15 години
Над 15 години
Уебсайт

Уебсайтът съдържа карти с основна информация за всяка държава от ЕС. Можете също да изтеглите и поръчате:

• Брошурата „Пътуване в Европа 2017—2018 г.“, която съдържа карта и много съвети при пътуване,

Карта на ЕС, 2014 г., в която са представени националните знамена на всички държави, членки на ЕС (може да бъде отпечатана във формат A4).

Този уеб сайт се обновява постоянно.

Енергия и околна среда

Над 15 години
Брошура (pdf)

„Ще ни трябват поне четири планети, за да запазим сегашния си начин на живот, производство и потребление. Но разполагаме само с една. Така че е време да се обединим и да действаме за своята планета. Утре ще бъде късно. “ Жан-Клод Юнкер, Председател на Европейската комисия.

2018

Икономика и търговия

Над 15 години
Брошура

Тази брошура предоставя основните факти относно еврото. Съдържа кратка история, причините за съществуването му и ползата от него. Брошурата съдържа илюстрована линия на времето върху която са отбелязани основните събития водещи до настоящият статус на еврото.

2015