TAXEDU

Кът на учителя

Кът на учителя

Плащат ли предприятията данък?

Заниманието има за цел да помогне на учениците да разберат защо предприятията трябва да плащат данъци и как това помага за добруването на об...

Какви видове данъци съществуват?

Заниманието има за цел да помогне на учениците да започнат да разбират основните видове данъци в сила в Европейския съюз.

Какво се случва, ако не плащате данъците си

Заниманието има за цел да помогне на учениците да разберат какви са недостатъците и последиците от неплащането на данъци.

Имам ли полза от данъците? Как?

В този клип се обясняват множеството начини, по които данъците помагат да се подобри живота на децата и хората, които се грижат за тях. Аним...

Кой събира данъците и защо?

В този клип се представя ролята на данъчната администрация във всяка държава членка и как данъчните приходи се преобразуват в неоценими инве...

Какво е доход и как се облага с данък?

Заниманието има за цел да помогне на учениците да разберат понятието за доход и как се прилага данъчното облагане в този случай.

Могат ли данъците да помогнат за опазване на околната среда?

Заниманието има за цел да помогне на учениците да разберат какво представляват данъците за околната среда и как те помагат за опазването й.

Данък върху добавената стойност — ДДС

Заниманието има за цел да помогне на учениците да разберат какво представлява данъкът върху добавената стойност, как се плаща и събира в ЕС.

Какво представлява митото?

Заниманието има за цел да помогне на учениците да опознаят историята на митническите налози (митата) и каква е тяхната роля в съвременното о...

Данъци: Какво ме засяга това?

Урокът е самостоятелен материал за онлайн обучение. Той е структуриран в 4 основни раздела: • Раздел 1 — Що за чудо е това „данъкът“? • Раз...

Пазете се от тъмната страна

Урокът е самостоятелен материал за онлайн обучение. Той е структуриран в 3 основни раздела: • Раздел 1 – Какво е „укриване на данъци“? • Ра...

Споко! Всички плащаме данъци

Урокът е самостоятелен материал за онлайн обучение. Той е структуриран в 4 основни раздела: Раздел 1 – Кога тийнейджърите трябва да плащат...

Страници

КАЧВАНЕ