TAXEDU

Katalog szkoleniowy

Materiał wideo zapoznaje młodego odbiorcę z pojęciami podatek i opodatkowanie z...
Ćwiczenie ma pomóc uczniom zrozumieć korzyści jakie płyną z płacenia podatków...
Ćwiczenie ma pomóc uczniom zrozumieć, kto obecnie powinien płacić podatki i...
Materiał wideo prezentuje rolę, jaką pełnią organy podatkowe w poszczególnych...
W tym materiale wideo wyjaśniono, jak podatki pomagają poprawić jakość życia...
Ćwiczenie ma pomóc uczniom zrozumieć, jakie minusy ma niepłacenie podatków i...

Strony