TAXEDU

TAXEDU: Tax Education Portal

TAXEDU: Tax Education Portal

New Home Banner

Home Information material sk

 

Učíme sa o daniach

 
 

Chcete sa dozvedieť viac o daniach vo všeobecnosti alebo o konkrétnej daňovej téme? Prehľadávajte naše užitočné materiály so širokým tematickým záberom (daňový podvod, daňový únik, vnútroštátne prostriedky atď.)

 

Home Learning About Taxes sk

Home Teachers Corner sk

 

Učiteľský kútik

 
 

Učiteľský kútik

 

Základné finančné schopnosti a všeobecné pochopenie finančných mechanizmov, ktorými sa riadi náš život sú (a mali by byť) pokryté vo vzdelávaní našich detí. Môže to však byť zábavné, nápadité, a takisto aj zaintegrované do učebných osnov alebo aktivít informálneho učenia? My si myslíme, že je to možné – a ukážeme vám ako.
 

Ste učiteľ alebo učiteľka?

Čo môžete získať:

nápady na vzdelávacie aktivity
 
 
vyučovacie a vzdelávacie materiály
hry
 
odkazy na relevantné zdroje informácií
videá, ktoré možno použiť na vašich hodinách
 
 
šablóny pre vaše prezentácie a online aktivity