TAXEDU

Vad är inkomst och hur beskattas den?

Vad är inkomst och hur beskattas den?

Details: 

Syfte:
Eleverna ska förstå begreppet inkomst och hur inkomstbeskattning fungerar.


Målsättningar:

  • Identifiera och förstå inkomstbeskattning för både privatpersoner och företag.
  • Förstå fördelarna med att betala inkomstskatt.

Innehållet i den här utbildningskursen:
  – är endast av allmän karaktär och riktas inte till någon enskild fysisk eller juridisk person,
  – utgör ingen yrkesmässig eller juridisk rådgivning,
  – är giltigt fr.o.m. dess publiceringsdatum. De senaste momssatserna anges på EUROPA-webbplatsen.
Endast EU-lagstiftning som publiceras i Europeiska unionens officiella tidning bedöms autentisk.

 

Material:
Mikroklippet ”Vad är inkomst och hur beskattas den?”
Interaktiv whiteboard (eller bara en LCD-projektor)


Vokabulär:
skatter, inkomst, intäkter, samhällssystem, kollektiva behov 

Image : 
Target group: 
Children
Resource type: 
Microlearning
Minidescription: 
Syftet med aktiviteten är att hjälpa eleverna förstå vad som menas med inkomst och hur den beskattas.
Embed Resource file: 

/taxedu/file/i145768_svI145768

Lesson Plan: 
https://europa.eu/taxedu/static/microlearning/m09/sv/m09_activity_plan_sv.pdf
Story Board: 
https://europa.eu/taxedu/static/microlearning/m09/en/m09_storyboard_en.pdf
Iframe video: 

Sidvisning: 
Teacher's corner
Innehållsskapare: 
EU