TAXEDU

Как са се появили данъците?

Как са се появили данъците?

Details: 

Основна цел:
Учениците трябва да разберат ползите от плащането на данъци. Те трябва да открият примери за ранни данъци в европейската история. 


Цели:

  • Да открият примери за ранни данъци в европейската история и странни данъци през вековете.
  • Да обясняват кой управлява всички пари от данъците.
  • Да открият кой има полза от плащането на данъците и как става това. 

Съдържанието на курса за обучение:
  - е само от общ характер и не е предназначено да засяга специфичните обстоятелства на конкретно физическо или юридическо лице;
  - не предоставя професионален или юридически съвет;
  - е валидно към датата на публикуване. Можете да направите справка за актуализираните ставки по ДДС в EUROPA.
Автентично е само законодателството на Европейския съюз, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.

 

Материали:
Микроклип „Имам ли полза от данъците? Как?“
Интерактивна бяла дъска (или само LCD проектор)


Речник:
данъци, ползи, обществени услуги, национални услуги.

Image : 
Target group: 
Children
Resource type: 
Microlearning
Minidescription: 
Заниманието има за цел да помогне на учениците да открият ползите от плащането на данъци, като представя примери за ранни и странни данъци в европейската история.
Lesson Plan: 
https://europa.eu/taxedu/static/microlearning/m02/bg/m02_activity_plan_bg.pdf
Story Board: 
https://europa.eu/taxedu/static/microlearning/m02/en/m02_storyboard_en.pdf
Iframe video: 

Показване на страница: 
Teacher's corner
Съставител: 
EU