TAXEDU

Какво е доход и как се облага с данък?

Какво е доход и как се облага с данък?

Details: 

Основна цел:
Учениците трябва да разберат понятието за доход и как се прилага данъчното облагане в този случай.


Цели:

  • Да се определи и разбере облагането на доходите както за лица, така и за фирми.
  • Да се разберат ползите, свързани с плащането на данъци върху доходите.

Съдържанието на курса за обучение:
  - е само от общ характер и не е предназначено да засяга специфичните обстоятелства на конкретно физическо или юридическо лице;
  - не предоставя професионален или юридически съвет;
  - е валидно към датата на публикуване. Можете да направите справка за актуализираните ставки по ДДС в EUROPA.
Автентично е само законодателството на Европейския съюз, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.

 

Материали:
Микроклип „Какво е доход и как се облага с данък?“
Интерактивна бяла дъска (или само LCD проектор)


Речник:
данъци, доход, приход, социална система, общи нужди 

Image : 
Target group: 
Children
Resource type: 
Microlearning
Minidescription: 
Заниманието има за цел да помогне на учениците да разберат понятието за доход и как се прилага данъчното облагане в този случай.
Embed Resource file: 

/taxedu/file/i145768_bgI145768

Lesson Plan: 
https://europa.eu/taxedu/static/microlearning/m09/bg/m09_activity_plan_bg.pdf
Story Board: 
https://europa.eu/taxedu/static/microlearning/m09/en/m09_storyboard_en.pdf
Iframe video: 

Показване на страница: 
Teacher's corner
Съставител: 
EU