Scientific INformAtion for Policy Support in Europe
Sinapse home page

Library of scientific opinion & advice > View all items

List sorted by :        
Show short descriptions Expanded view
Results 501 to 510 from 697
Click here to change your page step
< previous [1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61-70] next >

My rights The benefit of HLA-matching in kidney
transplantation. The
 

My rights Trichloroacetic acid; Evaluation of the effects on reproduction for classification  

My rights Vertrouwen in verantwoorde zorg? Effecten van en morele vragen bij het gebruik van prestatie-indicatoren  

My rights Voorstellen voor onderzoek naar effecten van elektromagnetische velden (0 Hz - 300 GHz) op de gezondheid.  

My rights Wet bevolkingsonderzoek: dunnelaagcytologie en geautomatiseerde screening op baarmoederhalskanker  

My rights Wet bevolkingsonderzoek: thuistest voor niet-deelneemsters aan de screening op baarmoederhalskanker  

My rights 2-Nitronaphhalene  

My rights 4-Chloro-o-phenylenediamine; Health-based calculated occupational cancer risk values  

My rights Beoordelen, behandelen, begeleiden. Medisch handelen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid  

My rights Asbestos diseases: lung cancer  

< previous [1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61-70] next >
PAGE LOADING
Please wait...
Sinapse is currently processing your request.

This might take a few moments before the page can be displayed.
loading