Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Verklaring

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: Commissie verheugd over vandaag bereikt voorlopig akkoord

Brussel, 7 februari 2019

Vandaag hebben de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe richtlijn die tot doel heeft transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te creëren, in het bijzonder voor werknemers in atypische arbeidsvormen. Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, Marianne Thyssen, verwelkomde het akkoord met de volgende verklaring:

"Dankzij ons initiatief om te zorgen voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zullen wij meer werknemers in heel Europa beschermen, vooral het groeiende aantal mensen dat werkzaam is in nieuwe vormen van werk zoals flexibele banen en oproepcontracten, en huishoudelijk personeel.

Alle werknemers zullen bij aanvang van hun baan weten wat hun rechten en plichten zijn, ongeacht de looptijd en het aantal werkuren van hun overeenkomst. Werknemers krijgen het recht om met hun werkgever overeen te komen wanneer zij beschikbaar blijven en hoelang op voorhand zij moeten worden ingelicht over te verrichten werk. Oproepwerkers kunnen niet langer worden ontslagen als zij weigeren op zeer korte termijn werk te verrichten. Werkgevers kunnen werknemers met nulurencontracten niet langer verbieden een extra baan te nemen bij een andere werkgever.

Ik wil rapporteur Enrique Calvet Chambon en de schaduwrapporteurs bedanken die namens het Europees Parlement hebben onderhandeld, alsook het Roemeense voorzitterschap van de Raad. Dit akkoord moet nu snel worden bevestigd. Het zal zeer concrete en positieve effecten hebben voor ongeveer 200 miljoen werknemers in de EU. Dit is waar het in een sociaal Europa om gaat."

Volgende stappen

Dit voorlopige akkoord moet nu formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad.

Achtergrond

Het voorstel van de Commissie voor een richtlijn inzake transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is een actualisering van de zogenaamde "richtlijn schriftelijke verklaringen". Deze richtlijn dateert van 1991 maar sindsdien is de arbeidswereld aanzienlijk veranderd. Demografische veranderingen hebben geleid tot een grotere diversiteit van de beroepsbevolking, de digitalisering heeft het ontstaan van nieuwe vormen van werkgelegenheid bevorderd en er zijn flexibelere arbeidsverhoudingen ontstaan. De afgelopen jaren betrof 1 op 4 arbeidsovereenkomsten atypische vormen van werk, d.w.z. alle banen die niet voltijds en voor onbepaalde tijd zijn, gaande van "klassiek" deeltijdwerk tot oproepcontracten zonder gegarandeerde werkuren.

De Commissie stelde het initiatief inzake transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor in december 2017 met het oog op het versterken van de sociale dimensie van Europa en als onderdeel van de uitrol van de Europese pijler van sociale rechten. Het initiatief heeft tot doel de bestaande verplichtingen om elke werknemer over zijn of haar arbeidsvoorwaarden te informeren, uit te breiden en te moderniseren. Het heeft ook tot doel nieuwe minimumnormen te introduceren om te garanderen dat alle werknemers, ook die met atypische contracten, duidelijkere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden krijgen. 

Voor meer informatie

Factsheet (EN): Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Persbericht: Commissie stelt voor transparantie en voorspelbaarheid van arbeidsvoorwaarden te verbeteren

Factsheet (EN): De sociale prioriteiten van de Commissie-Juncker

STATEMENT/19/873

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar