Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky: Komise vítá dnešní prozatímní dohodu

Brusel 7. února 2019

Evropská komise, Evropský parlament a Rada dnes dosáhly prozatímní dohody o návrhu Evropské komise na novou směrnici, jež má za cíl vytvořit transparentnější a předvídatelnější pracovní podmínky, a to zejména pro pracovníky s nestandardními formami zaměstnání. Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová dohodu uvítala tímto prohlášením:

„Díky naší iniciativě, jejímž cílem je zaručit transparentní a předvídatelné pracovní podmínky, bude chráněno více pracovníků po celé Evropě. Jde zejména o stále větší počet lidí zaměstnaných v nových formách práce, jako jsou pružná pracovní místa, smlouvy o práci na zavolanou či práce v cizí domácnosti.

Všichni pracovníci – bez ohledu na to, na jak dlouho je jejich smlouva uzavřena a kolik hodin mají odpracovat – budou od svého nástupu do zaměstnání vědět, jaká jsou jejich práva a povinnosti. Pracovníci budou mít právo domluvit se se svým zaměstnavatelem na době, kdy jsou k dispozici, a na lhůtě, ve které je musí zaměstnavatel předem uvědomit o pracovním úkolu. Pracovníky na zavolanou již nebude možné propustit, pokud odmítnou práci ve velmi krátké lhůtě. Zaměstnavatelé již nebudou moci bránit pracovníkům se smlouvou na nulový počet hodin v práci pro jiného zaměstnavatele.

Ráda bych poděkovala za úsilí, jež při jednáních za Evropský parlament vynaložili zpravodaj Enrique Calvet Chambon a stínoví zpravodajové a za Radu rumunské předsednictví. Tuto dohodu je nyní třeba rychle potvrdit. Bude mít konkrétní, hmatatelné a pozitivní dopady na přibližně 200 milionů pracovníků v celé EU. Jedná se o názorný příklad toho, jak funguje a v čem spočívá sociální Evropa.“

Další kroky

Tuto prozatímní dohodu musí nyní formálně přijmout Evropský parlament a Rada.

Souvislosti

Návrh směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách, který předložila Komise, aktualizuje tzv. směrnici o písemném prohlášení, jež pochází z roku 1991. Od té doby však svět práce prošel zásadním vývojem. Demografické změny vedly k větší rozmanitosti pracujícího obyvatelstva, digitalizace umožnila nové formy zaměstnání a objevily se nové a pružnější pracovněprávní vztahy. V posledních letech se každá čtvrtá pracovní smlouva týkala atypických forem zaměstnání, kam spadají všechna pracovní místa, která nejsou na plný úvazek a na dobu neurčitou. Jedná se o celou škálu zaměstnání od tradičních zkrácených úvazků až po práci na zavolanou bez zaručené pracovní doby.

Ve snaze posílit sociální rozměr Evropy a v rámci zavádění evropského pilíře sociálních práv navrhla Komise v prosinci 2017 iniciativu týkající se transparentních a předvídatelných pracovních podmínek. Jejím cílem je rozšířit a modernizovat stávající povinnosti zaměstnavatelů informovat každého pracovníka o jeho pracovních podmínkách. Usiluje také o zavedení nových minimálních standardů, které mají zajistit, aby se výhody vyplývající z předvídatelnějších a jasnějších pracovních podmínek vztahovaly na všechny pracovníky, včetně pracovníků s atypickými pracovními smlouvami. 

Další informace

Informativní přehled: Na cestě k transparentním a předvídatelným pracovním podmínkám

Tisková zpráva: Komise chce zlepšit transparentnost a předvídatelnost pracovních podmínek

Informativní přehled: Sociální priority Junckerovy Komise

STATEMENT/19/873

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar