Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Izjava

Zaščita delavcev pred rakotvornimi kemikalijami: komisarka Marianne Thyssen pozdravlja tretji dogovor med institucijami EU

Bruselj, 29. januarja 2019

Evropski parlament, Svet in Komisija so danes dosegli začasni dogovor o tretjem predlogu Komisije, da se seznam priznanih rakotvornih kemikalij na delovnem mestu še dodatno razširi. S tem dogovorom bo direktiva o rakotvornih in mutagenih snoveh zajemala pet dodatnih rakotvornih kemikalij. Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je dogovor pozdravila z naslednjo izjavo:

„S tremi posodobitvami direktive o rakotvornih in mutagenih snoveh smo bistveno napredovali pri zaščiti evropskih delavcev pred največjim tihim ubijalcem na delovnem mestu: rakom. Današnji dogovor o tretjem predlogu Komisije bo izboljšal delovne pogoje za več kot milijon delavcev v EU in preprečil več kot 22 000 primerov bolezni, povezanih z delom. Pomagal bo ustvariti bolj zdrava in varnejša delovna mesta, kar je temeljno načelo evropskega stebra socialnih pravic. S tem dogovorom bodo na primer bolje zaščiteni delavci v proizvodnji nikelj-kadmijevih baterih, taljenju cinka in bakra, laboratorijih, elektroniki, pogrebni dejavnosti in dejavnosti balzamiranja, gradbeništvu, zdravstvu ter sektorju plastike in reciklaže. Hkrati bodo jasni in enostavni zdravstveni in varnostni predpisi za teh pet kemikalij koristili podjetjem na našem notranjem trgu. Posebno pozornost smo posvetili pomoči malim in mikropodjetjem, da bodo lažje spoštovala nove predpise.

Današni dogovor ponovno potrjuje močno zavezanost vseh akterjev evropskega stebra socialnih pravic. Zahvaljujem se poročevalki Lauri Agea in poročevalcem v senci v imenu Evropskega parlamenta ter romunskemu predsedstvu in njegovim predhodnikom v imenu Sveta. Ta dogovor bi bilo treba potrditi hitro, da se zagotovi, da novi predpisi začnejo veljati pred evropskimi volitvami maja 2019.“

Naslednji koraki

Dogovor bo predložen v odobritev Odboru stalnih predstavnikov pri Svetu (Coreper). Ko ga bodo stalni predstavniki držav članic potrdili, bo Evropski parlament o njem na plenarnem zasedanju izvedel končno glasovanje.

Ozadje

Rak je glavni vzrok smrti, povezanih z delovnim mestom, v Evropski uniji, saj predstavlja 53 % vseh takih smrti. Da bi izboljšali zaščito delavcev pred rakotvornimi kemikalijami, je Komisija že trikrat predlagala spremembe direktive o rakotvornih ali mutagenih snoveh (2004/37/ES), da bi se omejila izpostavljenost tem snovem. Direktiva zdaj zajema 27 rakotvornih kemikalij, od tega jih je bilo 26 dodanih ali posodobljenih med mandatom Junckerjeve Komisije.

Prvo spremembo direktive o rakotvornih ali mutagenih snoveh sta sozakonodajalca sprejela konec leta 2017 kot Direktivo (EU) 2017/2398. Drugi predlog je bil objavljen januarja 2017, sozakonodajalca pa sta se o njem dogovorila konec leta 2018. Današnji začasni dogovor je eden od zadnjih korakov v fazi pogajanj o tretjem predlogu z dne 5. aprila 2018. Konkretni primeri snovi in sektorjev, ki jih ta revizija zadeva, so na voljo v tem obvestilu.

Večina držav članic je za več rakotvornih kemikalij sprejela nacionalne mejne vrednosti za izpostavljenost, vendar so pri tem nekatere države članice manj stroge. To pomeni, da delavci na enotnem trgu niso enako zaščiteni in da ni enakih konkurenčnih pogojev za podjetja.

Ker se znanstvena dognanja v zvezi z rakotvornimi kemikalijami množijo, Komisija podpira stalen proces posodabljanja direktive o rakotvornih in mutagenih snoveh (Direktiva 2004/37/ES). Dogovori, ki smo jih dosegli z Evropskim parlamentom in Svetom Evropske unije, bodo v naslednjih 50 letih izboljšali zaščito za približno 40 milijonov ljudi in rešili življenja 100 000 delavcev.

Te pobude so del širših prizadevanj Komisije za izboljšanje zdravstvenih in varnostnih standardov na delovnih mestih po Evropi. Zato je Komisija januarja 2017 začela poglobljen pregled in posodobitev obstoječe zakonodaje.

Več informacij

Sporočilo za medije: Komisija sprejela nadaljnje ukrepe za boljšo zaščito delavcev pred rakotvornimi kemikalijami

MEMO: Komisija spremlja varstvo delavcev pred rakotvornimi kemikalijami: pogosto zastavljena vprašanja o tretji spremembi direktive o rakotvornih in mutagenih snoveh

Spremljajte komisarko Marianne Thyssen na Facebooku in Twitterju.

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju.

 

STATEMENT/19/683

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar