Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Verklaring

Bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende chemische stoffen: commissaris Thyssen verheugd over derde akkoord tussen de EU-instellingen

Brussel, 29 januari 2019

Vandaag hebben het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een voorlopig akkoord bereikt over het derde voorstel van de Commissie om de lijst van erkende kankerverwekkende chemische stoffen op het werk uit te breiden. Dankzij dit akkoord zullen nog eens vijf kankerverwekkende chemische stoffen in de Richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia worden opgenomen. Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, Marianne Thyssen, verwelkomde het akkoord met de volgende verklaring:

"Met de drie opeenvolgende actualiseringen van de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia hebben wij een belangrijke stap gezet om Europese werknemers te beschermen tegen kanker, de grootste stille moordenaar op de werkplek. Het akkoord van vandaag over het derde voorstel van de Commissie zal de arbeidsvoorwaarden van meer dan 1 miljoen werknemers in de EU verbeteren en 22 000 gevallen van arbeidsgerelateerde ziekte voorkomen. Het zal bijdragen tot het creëren van gezondere en veiligere werkplekken, een grondbeginsel van de Europese pijler van sociale rechten. Dankzij dit akkoord zullen werknemers in laboratoria en in tal van sectoren (bijvoorbeeld de productie van nikkel-cadmiumbatterijen, het smelten van koper en zink, elektronica, uitvaart en balseming, de bouwnijverheid, de gezondheidszorg, kunststoffen en recyclage) beter worden beschermd. Tegelijkertijd zullen duidelijke en eenvoudige regels betreffende gezondheid en veiligheid inzake deze vijf chemicaliën de bedrijven in onze eengemaakte markt ten goede komen. Er is bijzondere aandacht besteed aan het helpen van kleine en micro-ondernemingen om aan de regels te voldoen.

Het akkoord van vandaag bevestigt nogmaals het sterke engagement van alle actoren voor de Europese pijler van sociale rechten. Ik wil rapporteur Laura Agea en de schaduwrapporteurs bedanken namens het Europees Parlement, en het Roemeense voorzitterschap en zijn voorgangers namens de Raad. Dit akkoord moet nu snel worden bevestigd om ervoor te zorgen dat de nieuwe regels ingaan voor de Europese verkiezingen in mei 2019."

Volgende stappen

Het akkoord wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Comité van permanente vertegenwoordigers van de Raad (Coreper). Zodra de permanente vertegenwoordigers van de lidstaten het akkoord bevestigen, zal in de plenaire vergadering van het Europees Parlement de eindstemming over het akkoord plaatsvinden.

Achtergrond

Kanker is met 53 % van alle arbeidsgerelateerde sterfgevallen de hoofdoorzaak van dergelijke sterfgevallen in de Europese Unie. Om werknemers beter te beschermen tegen kankerverwekkende stoffen, heeft de Commissie reeds driemaal wijzigingen voorgesteld van de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia (2004/37/EG) om blootstelling aan deze stoffen te beperken. 27 kankerverwekkende chemische stoffen vallen nu onder de richtlijn. 26 daarvan zijn toegevoegd of geactualiseerd tijdens het mandaat van de Commissie-Juncker.

De eerste wijziging van de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia is eind 2017 als Richtlijn 2017/2398 goedgekeurd door de medewetgevers. Een tweede voorstel is in januari 2017 bekendgemaakt en eind 2018 hebben de medewetgevers over het voorstel overeenstemming bereikt. Het voorlopige akkoord van vandaag is een van de laatste stappen in de onderhandelingsfase van het derde voorstel van 5 april 2018. Concrete voorbeelden van de stoffen en sectoren waarop deze herziening betrekking heeft, zijn te vinden in dit memorandum.

De meeste lidstaten hebben nationale grenswaarden voor blootstelling aan tal van kankerverwekkende chemische stoffen, maar sommige lidstaten zijn minder streng. Dat betekent dat werknemers niet dezelfde bescherming genieten op de hele eengemaakte markt en dat er geen gelijk speelveld is voor bedrijven.

De wetenschappelijke kennis over kankerverwekkende chemische stoffen is voortdurend in ontwikkeling. Daarom ondersteunt de Commissie de voortdurende actualisering van de Richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia (Richtlijn 2004/37/EG). Het met het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie bereikte akkoord zal de bescherming van ongeveer 40 miljoen mensen verbeteren en er de komende vijftig jaar toe bijdragen dat het leven van meer dan 100 000 werknemers wordt gered.

Deze initiatieven maken deel uit van de bredere inspanningen van de Commissie ter verbetering van de normen voor veiligheid en gezondheid op de werkplek in heel Europa. In dit verband is de Commissie in januari 2017 begonnen met een diepgaande evaluatie en actualisering van de bestaande wetgeving.

Meer informatie

Persbericht: Commissie neemt nieuwe maatregelen voor een betere bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende chemische stoffen

Memorandum: De Commissie zorgt voor de follow-up van de bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende chemische stoffen: veelgestelde vragen over de derde herziening van de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia

Volg Marianne Thyssen op Facebook en Twitter

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

 

STATEMENT/19/683

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar