Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Izjava

Zaštita radnika od tvari koje uzrokuju rak: povjerenica Thyssen pozdravlja treći dogovor institucija EU-a

Bruxelles, 29. siječnja 2019.

Europski parlament, Vijeće i Komisija danas su postigli privremeni dogovor o trećem prijedlogu Komisije da se proširi popis priznatih tvari koje uzrokuju rak na radnome mjestu. Dogovoreno je da će se u Direktivu o karcinogenim ili mutagenim tvarima uvrstiti još pet tvari koje uzrokuju rak. Povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen pozdravila je dogovor i dala sljedeću izjavu.

Tri uzastopna ažuriranja Direktive o karcinogenim ili mutagenim tvarima bila su ključni korak u zaštiti europskih radnika od najvećeg tihog ubojice na radnome mjestu: raka. Zahvaljujući danas postignutom dogovoru o trećem prijedlogu Komisije poboljšat će se uvjeti u kojima radi više od milijun europskih radnika te spriječiti više od 22 000 slučajeva profesionalnih oboljenja. Tako će mnoga radna okruženja postati zdravija i sigurnija, što je ključno načelo europskog stupa socijalnih prava. Osigurat će se, na primjer, bolja zaštita radnika koji rade u proizvodnji nikal-kadmijskih baterija, na taljenju cinka i bakra, u laboratorijima, sektoru elektronike, pogrebnom sektoru i na poslovima balzamiranja te u sektorima građevinarstva, zdravstva, plastičnih masa i recikliranja. Istodobno će poduzeća na unutarnjem tržištu dobiti jasna i jednostavna pravila o zdravlju i sigurnosti koja se odnose na tih pet tvari. Posebna je pozornost posvećena tome da se malim i mikro poduzećima olakša poštovanje novih pravila.

Dogovor koji je danas postignut još je jedan dokaz velikog zalaganja svih aktera za ostvarivanje ciljeva iz europskog stupa socijalnih prava. Zahvaljujem izvjestiteljici Lauri Ageai i izvjestiteljima u sjeni u ime Europskog parlamenta te rumunjskom predsjedništvu i njegovim prethodnicima u ime Vijeća. Dogovor je potrebno brzo potvrditi kako bi se osiguralo da nova pravila stupe na snagu do europskih izbora u svibnju 2019.

Sljedeći koraci

Dogovor najprije treba potvrditi Odbor stalnih predstavnika Vijeća (Coreper). Nakon što ga potvrde stalni predstavnici država članica, o njemu će se naposljetku glasovati na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta.

Kontekst

Rak je glavni uzrok smrtnih slučajeva povezanih s radom u EU-u (njih 53 %). Kako bi poboljšala zaštitu radnika od tvari koje uzrokuju rak, Komisija je već predstavila tri serije izmjena Direktive o karcinogenim ili mutagenim tvarima (Direktiva 2004/37/EZ), kojom se želi ograničiti izloženost tim tvarima. Direktiva trenutačno obuhvaća 27 tvari koje uzrokuju rak, od kojih je 26 uvršteno ili ažurirano tijekom mandata Junckerove Komisije.

Prvu izmjenu Direktive o karcinogenim ili mutagenim tvarima suzakonodavci su krajem 2017. donijeli kao Direktivu (EU) 2017/2398. Drugi prijedlog objavljen je u siječnju 2017. te je među suzakonodavcima dogovoren krajem 2018. Privremeni dogovor koji je postignut danas jedan je od zadnjih koraka u pregovorima o trećem prijedlogu od 5. travnja 2018. Konkretne primjere tvari i sektora obuhvaćenih tom revizijom možete pronaći u ovoj obavijesti.

Iako u većini država članica postoje nacionalne granične vrijednosti za izloženost mnogim tvarima koje uzrokuju rak, u nekima te vrijednosti nisu toliko rigorozne. To znači da radnici nisu jednako zaštićeni na cijelom jedinstvenom tržištu te da za poduzeća ne vrijede jednaki uvjeti.

Budući da se znanstvene spoznaje o tvarima koje uzrokuju rak neprestano produbljuju, Komisija se zalaže za kontinuirano ažuriranje Direktive o karcinogenim ili mutagenim tvarima (Direktiva 2004/37/EZ). Zahvaljujući dogovorima postignutima s Europskim parlamentom i Vijećem Europske unije poboljšat će se zaštita 40 milijuna ljudi te u sljedećih 50 godina spasiti životi više od 100 000 radnika.

Te su inicijative dio niza mjera kojima Komisija nastoji poboljšati zdravstvene i sigurnosne standarde na radnim mjestima diljem Europe. U tom je smislu Komisija započela detaljno preispitivanje i ažuriranje postojećeg zakonodavstva u siječnju 2017.

Dodatne informacije

Priopćenje za medije: Komisija poduzima daljnje mjere za bolju zaštitu radnika od kancerogenih tvari

Obavijest: Komisija nastavlja raditi na zaštiti radnika od kancerogenih tvari – najčešća pitanja o trećoj reviziji Direktive o karcinogenim ili mutagenim tvarima

Pratite Marianne Thyssen na Facebooku i Twitteru

Pretplatite se na besplatan elektronički bilten Europske komisije o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivanju

 

STATEMENT/19/683

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar