Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Uttalande på Världsdagen för humanitära insatser av EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini och Christos Stylianides, EU-kommissionär med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering

Bryssel den 19 augusti 2019

Det här är ett betydelsefullt år för den internationella humanitära rätten eftersom det 2019 är 70 år sedan Genèvekonventionerna antogs. Biståndsarbetare utsätts för större och större risker och EU vill därför ta tillfället i akt att hylla dem som riskerar sina liv för att nå ut med humanitärt bistånd runtom i världen. Otvetydig respekt för folkrätten, biståndsarbetares säkerhet och deras obehindrade möjligheter att nå fram till nödlidande är mycket viktiga frågor för EU.

Världsdagen för humanitära insatser 2019 gör EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini och Christos Stylianides, EU-kommissionär med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, följande uttalande:

”Kränkningar av internationell humanitär rätt är fortfarande ett av de största problemen när det gäller att skydda civila, biståndsarbetare och sjukvårdspersonal.

Våld mot biståndsarbetare drabbar civila och gör att miljontals människor inte får livräddande bistånd. Att rädda liv ska inte kosta liv.

Under 2018 drabbades omkring 400 biståndsarbetare av större attacker, vilket är det näst största antalet någonsin. Över en tredjedel av dem dödades, medan en annan tredjedel kidnappades. Världsdagen för humanitära insatser är ett tillfälle att hedra dessa hängivna humanitära förkämpar och att framhålla vikten av deras säkerhet.

Medmänsklighet, oberoende, neutralitet och opartiskhet är de principer som humanitärt bistånd bygger på och som bör skydda biståndsarbetarna och göra det möjligt för dem att arbeta obehindrat.

EU och dess medlemsländer är världens största givare av humanitärt bistånd. Att främja ett principstyrt humanitärt bistånd och respekt för internationell humanitär rätt är och förblir kärnan i vårt internationella engagemang.”

Bakgrund

Det är vanligt att civila i konfliktområden dödas eller såras i riktade eller urskillningslösa attacker. Över 70 miljoner människor har tvingats lämna sina hem på grund av konflikter, våld och kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Över 200 miljoner människor är beroende av humanitärt bistånd.

EU bidrar till att internationell humanitär rätt respekteras över hela världen genom opinionsbildning och politiska åtgärder såsom dialog, uttalanden och initiativ. EU finansierar också partnerorganisationer för att säkra att det humanitära biståndet når fram.

Under 2017 mobiliserade EU över 1,75 miljarder euro för humanitära biståndsinsatser i över 80 länder runtom i världen.

Läs mer

Faktablad – internationell humanitär rätt

STATEMENT/19/5211

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar