Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums

Augstās pārstāves un Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Federikas Mogerīni un humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisāra Hrista Stiljanidisa paziņojums 2019. gada Pasaules humanitārajā dienā.

Briselē, 2019. gada 19. augustā

Šis gads attiecībā uz starptautiskajām humanitārajām tiesībām ir īpaši svarīgs, jo 2019. gadā atzīmējam Ženēvas konvenciju 70. gadadienu. Tā kā humānās palīdzības sniedzēji saskaras ar arvien lielāku risku, Eiropas Savienība apliecina cieņu to personu darbam, kuras riskē ar dzīvību, lai sniegtu humāno palīdzību visā pasaulē. Eiropas Savienības lielākās rūpes ir panākt, ka bez atkāpēm tiek ievērotas starptautiskās tiesības, nodrošināta humānās palīdzības darbinieku veselība un drošība un netiek traucēta viņu piekļuve tiem, kam palīdzība nepieciešama.

Saistībā ar 2019. gada Pasaules humanitāro dienu augstā pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni un ES humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisārs Hrists Stiljanidis nāca klajā ar šādu paziņojumu:

“Starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumi joprojām ir viena no smagākajām problēmām, kas jārisina, lai aizsargātu gan civiliedzīvotājus, gan arī humānās palīdzības un medicīnas darbiniekus.

Vardarbība pret humānās palīdzības darbiniekiem skar civiliedzīvotājus un neļauj miljoniem cilvēku saņemt dzīvību glābjošu palīdzību. Dzīvības glābšana nedrīkst notikt uz citu cilvēku dzīvības rēķina.

2018. gadā lielos uzbrukumos ir cietuši aptuveni 400 humānās palīdzības darbinieku, un līdz ar to šis gads ir kļuvis par otro ļaunāko gadu vēsturē. Vairāk nekā viena trešdaļa no viņiem tika nogalināti, un otra trešdaļa tika nolaupīta. Pasaules humanitārā diena ir iespēja godināt šos pašaizliedzīgos humānistus un iestāties par viņu veselību un drošību.

Cilvēcība, neatkarība, neitralitāte un objektivitāte ir principi, uz kuriem balstās humānā palīdzība. Tiem vajadzētu aizsargāt palīdzības sniedzējus, lai tie varētu brīvi darboties.

ES kopā ar tās dalībvalstīm sniegtās humānās palīdzības jomā ir pirmajā vietā pasaulē. Mūsu starptautiskās iesaistīšanās pamatā joprojām ir principiāla humānās palīdzības sniegšana un starptautisko humanitāro tiesību ievērošana.”

Vispārīga informācija

Mērķtiecīgos vai neselektīvos uzbrukumos konfliktu zonās ik dienas iet bojā vai tiek ievainoti civiliedzīvotāji. Vairāk nekā 70 miljoni cilvēku ir piespiedu kārtā pārvietoti konfliktu, vardarbības un cilvēktiesību pārkāpumu dēļ. Vairāk nekā 200 miljoni cilvēku ir atkarīgi no humānās palīdzības.

ES iestājas par starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu visā pasaulē, veicot izskaidrošanas darbu un politiskus pasākumus, piemēram, dialogu, paziņojumu un iniciatīvu veidā, kā arī sniedzot finansējumu partneru organizācijām, lai nodrošinātu humānās palīdzības sniedzēju piekļuvi cietušajiem.

2017. gadā Eiropas Savienība humānās palīdzības operācijām vairāk nekā 80 dažādās pasaules valstīs mobilizēja vairāk nekā 1,75 miljardus eiro.

Plašāka informācija

Faktu lapa — starptautiskās humanitārās tiesības

STATEMENT/19/5211

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar