Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Korkean edustajan, varapuheenjohtaja Federica Mogherinin ja humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komissaarin Christos Stylianidesin lausuma maailman humanitaarisen avun päivänä 2019

Bryssel 19. elokuuta 2019

Vuosi 2019 on kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kannalta merkkivuosi, koska silloin tulee kuluneeksi 70 vuotta Geneven sopimusten tekemisestä. Humanitaarinen työ muuttuu koko ajan vaarallisemmaksi. Siksi EU haluaa osoittaa kunnioitustaan niille, jotka vaarantavat oman henkensä voidakseen toimittaa humanitaarista apua eri puolille maailmaa. EU pitää äärimmäisen tärkeänä kansainvälisen oikeuden ehdotonta kunnioitusta, humanitaaristen työntekijöiden turvallisuutta ja heidän esteetöntä pääsyään apua tarvitsevien luokse.

Korkea edustaja, varapuheenjohtaja Federica Mogherini ja EU:n humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaava komissaari Christos Stylianides antavat maailman humanitaarisen avun päivän johdosta seuraavan lausuman:

”Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset ovat yksi suurimmista haasteista pyrittäessä suojelemaan niin siviiliväestöä kuin avustustyöntekijöitä ja lääkintähenkilöstöäkin.

Avustustyöntekijöihin kohdistuvan väkivallan vaikutus ulottuu siviileihin ja estää miljoonia ihmisiä saamasta hengissä pysymisen edellyttämää apua. Ihmishenkien pelastaminen ei saisi maksaa ihmishenkiä.

Noin 400 avustustyöntekijää joutui laajamittaisten hyökkäysten kohteeksi vuonna 2018, josta tuli näin ollen toiseksi synkin vuosi avustustoiminnan historiassa. Heistä kolmannes tapettiin ja toinen kolmannes siepattiin. Maailman humanitaarisen avun päivä tarjoaa tilaisuuden kunnioittaa näitä toisten auttamiselle omistautuneita henkilöitä ja kampanjoida heidän turvallisuutensa parantamiseksi.

Humanitaarinen apu perustuu humaanisuuden, riippumattomuuden, tasapuolisuuden ja puolueettomuuden periaatteille. Niiden pitäisi suojella avustustyöntekijöitä ja mahdollistaa heidän esteetön toimintansa.

EU ja sen jäsenvaltiot antavat globaalisti eniten humanitaarista apua. EU pyrkii kansainvälisen yhteistyönsä erottamattomana osana edistämään humanitaarisen avun periaatteita ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kunnioittamista.”

Tausta

Konfliktialueilla kuolee ja loukkaantuu jatkuvasti siviilejä sekä heihin kohdistetuissa että summittaisissa iskuissa. Yli 70 miljoonaa ihmistä on joutunut muuttamaan konfliktien, väkivallan ja ihmisoikeusloukkausten takia. Yli 200 miljoonaa ihmistä elää humanitaarisen avun varassa.

EU edistää kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kunnioittamista maailmanlaajuisesti. Sen käyttämiä keinoja ovat kampanjointi ja poliittiset toimenpiteet, kuten vuoropuhelu, julkilausumat ja aloitteet, sekä rahoitus yhteistyöorganisaatioille humanitaarisen avun perillemenon varmistamiseksi.

EU antoi vuonna 2017 yli 1,75 miljardia euroa humanitaariseen apuun yli 80 maassa.

Lisätietoa

Tietokooste kansainvälisestä humanitaarisesta oikeudesta

STATEMENT/19/5211

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar