Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Federica Mogherini ning humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Christos Stylianidese avaldus 2019. aasta üleilmse humanitaarabi päeva puhul

Brüssel, 19. august 2019

2019. aasta, mil tähistatakse Genfi konventsioonide 70. aastapäeva, on väga oluline teetähis rahvusvahelise humanitaarõiguse jaoks. Kuna ohud, millega humanitaarabi andjad kokku puutuvad, jätkuvalt kasvavad, avaldab Euroopa Liit neile austust selle eest, et nad teevad oma tööd suure pühendumusega ja riskivad oma eluga, et anda humanitaarabi kogu maailmas. Euroopa Liit pöörab väga suurt tähelepanu rahvusvahelise õiguse rangele järgimisele ning humanitaarabitöötajate turvalisusele ja julgeoleku tagamisele. Samuti on äärmiselt oluline, et humanitaarabi andjatel oleks takistamatu juurdepääs abivajajatele.

Kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Federica Mogherini ning humanitaarabi ja kriisiohjamise volinik Christos Stylianides tegid 2019. aasta üleilmse humanitaarabi päeva puhul järgmise avalduse:

„Rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised on endiselt suurimaks probleemiks tsiviilisikute, aga ka humanitaarabi andjate ja meedikute kaitsmisel.

Humanitaarabi andjate vastu suunatud vägivald mõjutab tsiviilisikuid ja takistab miljonitel inimestel elupäästvat abi saada. Elu päästmise eest ei tohiks keegi oma elu kaotada.

2018. aastal langes suuremate rünnakute ohvriks umbes 400 humanitaarabi andjat, mistõttu on see kannatanute arvult ajaloos teisel kohal. Rohkem kui kolmandik neist tapeti ja veel kolmandik rööviti. Üleilmsel humanitaarabi päeval avaldame austust pühendunud humanitaarabitöötajatele ning kinnitame oma toetust nende ohutuse ja julgeoleku kaitsele.

Humanitaarabi aluseks on inimlikkuse, sõltumatuse, neutraalsuse ja erapooletuse põhimõtted. Need peaksid abiandjaid kaitsma ja võimaldama neil vabalt tegutseda.

EL ja selle liikmesriigid on maailma juhtivad humanitaarabi andjad. Meie rahvusvahelises tegevuses on alati kesksel kohal humanitaarabi põhimõtete edendamine ja rahvusvahelise humanitaarõiguse austamine.“

Taustteave

Paljud konfliktipiirkondades elavad tsiviilisikud saavad surma või haavata sihipäraste või valimatute kallaletungide käigus. Rohkem kui 70 miljonit inimest on konfliktide, vägivalla ja inimõiguste rikkumiste tõttu olnud sunnitud ümber asuma. Rohkem kui 200 miljoni inimese elu sõltub humanitaarabist.

EL toetab rahvusvahelise humanitaarõiguse ülemaailmset austamist ja järgimist selliste teavitus- ja poliitikameetmete kaudu nagu dialoogid, avaldused ja algatused, samuti partnerorganisatsioonide rahastamisega, et tagada humanitaarabi kättesaadavus.

2017. aastal eraldas EL 1,75 miljardit eurot humanitaarabi andmiseks rohkem kui 80 maailma riigis.

Lisateave

Teabeleht – Rahvusvaheline humanitaarõigus

STATEMENT/19/5211

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar