Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Prohlášení vysoké představitelky a místopředsedkyně Komise Federiky Mogheriniové a komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese u příležitosti Světového humanitárního dne 2019

Brusel 19. srpna 2019

Mezinárodní humanitární právo si letos připomíná významné výročí: 70 let od podpisu Ženevských úmluv. Rizika, kterým čelí humanitární pracovníci, se stále zvyšují. Evropská unie proto vzdává hold těm, kteří nasazují své životy a odhodlaně poskytují po celém světě humanitární pomoc. Evropská unie má v tomto ohledu zásadní zájem na jednoznačném dodržování mezinárodního práva, bezpečnosti a ochraně humanitárních pracovníků a jejich neomezeném přístupu k lidem v nouzi.

U příležitosti Světového humanitárního dne 2019 vysoká představitelka a místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová a komisař pro humanitární pomoc a řešení krizí Christos Stylianides vydali následující prohlášení:

„Porušování mezinárodního humanitárního práva je i nadále jedním z největších problémů při ochraně jak civilního obyvatelstva, tak humanitárních pracovníků a zdravotníků.

Násilí páchané na humanitárních pracovnících má dopad na civilní obyvatelstvo a znemožňuje, aby se životně důležitá pomoc dostala k milionům lidí. Cenou za záchranu životů by neměly být životy jiných.

V roce 2018 bylo závažnými útoky postiženo přibližně 400 humanitárních pracovníků. Jde tak o druhý nejhorší rok v historii. Více než třetina dotyčných pracovníků byla zabita, další třetina byla unesena. Světový humanitární den je příležitostí vzdát poctu těmto odhodlaným pracovníkům a zasazovat se o jejich bezpečnost a ochranu.

Humanitární pomoc je založena na zásadách humanity, nezávislosti, neutrality a nestrannosti. Tyto zásady by měly humanitární pracovníky chránit a umožnit jim volný pohyb.

EU a její členské státy jsou největším poskytovatelem humanitární pomoci na světě. Základem naší mezinárodní angažovanosti zůstává i nadále podpora poskytování humanitární pomoci založená na příslušných zásadách a dodržování mezinárodního humanitárního práva.“

Souvislosti

V oblastech zasažených konfliktem jsou při cílených či nerozlišujících útocích běžně usmrcováni či zraňováni civilisté. V důsledku konfliktů, násilí a porušování lidských práv bylo více než 70 milionů lidí nuceno opustit své domovy. Více než 200 milionů lidí je odkázáno na humanitární pomoc.

EU přispívá k celosvětovému dodržování mezinárodního humanitárního práva jednak prostřednictvím prosazování práv a politických opatření, mezi něž patří např. dialog, prohlášení a iniciativy, jednak prostřednictvím financování partnerských organizací zajišťujících přístup k humanitární pomoci.

V roce 2017 uvolnila Evropská unie více než 1,75 miliardy eur na operace humanitární pomoci ve více než 80 zemích po celém světě.

Další informace

Informační přehled – Mezinárodní humanitární právo

STATEMENT/19/5211

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar