Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Izjava

Skupna izjava komisarja Nevena Mimice, komisarke Marianne Thyssen, komisarja Tiborja Navracsicsa in komisarke Marije Gabriel ob mednarodnem dnevu mladih 2019

Bruselj, 12. avgusta 2019

Evropska komisija se pridružuje praznovanju letošnjega mednarodnega dneva mladih, katerega tema „preoblikovanje izobraževanja“ poudarja prizadevanja za bolj vključujoče in dostopno izobraževanje za vse mlade. Evropski komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj Neven Mimica, evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen, evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics ter evropska komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo Marija Gabriel so podali naslednjo izjavo:

„Danes praznujemo mednarodni dan mladih. To je pomembna priložnost, da se spomnimo, da preveč mladih živi na vojnih območjih, ne hodi v šolo ter se sooča z revščino, socialno izključenostjo, slabim zdravstvenim varstvom, razlikami med spoloma in posledicami podnebnih sprememb.

Ponujanje učinkovitih rešitev za te izzive, doseganje trajnostnega miru ter graditev povezanih in odpornih družb, v katerih mladi lahko uspejo, so prednostne naloge Evropske unije. Zato se je EU zavezala izvajanju agende Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 ter njenih 17 ciljev trajnostnega razvoja v vseh svojih politikah.

V sodelovanju z državami članicami in številnimi drugimi deležniki si EU prizadeva za opolnomočenje milijonov mladih v EU in zunaj nje. Program Erasmus+ združuje mlade ter jim omogoča učenje in udejstvovanje v družbi, hkrati pa spodbuja odličnost in inovacije v izobraževalnih institucijah. Nove priložnosti sta odprli tudi dve novi pobudi te Komisije: pobuda DiscoverEU mladim omogoča, da s potovanji odkrivajo bogato kulturno dediščino Evrope, evropska solidarnostna enota pa jim ponuja priložnosti za prostovoljsko delo in sodelovanje pri projektih v dobro skupnosti in ljudi po vsej Evropi. Evropski izobraževalni prostor, ki ga gradimo, bo še dodatno spodbujal odličnost in vključevanje, koristil mladim Evropejcem in Evropejkam iz vseh okolij ter krepil občutek skupne evropske identitete.

Mladi so tudi v središču politik EU, kot je enotni digitalni trg. Številne pobude, na primer koalicija za digitalne spretnosti in delovna mesta, so pripomogle h krepitvi usposabljanja na področju digitalnih spretnosti ter hkrati k posodobitvi izobraževanja. Z našo strategijo za boljši internet za otroke na prvo mesto postavljamo dobrobit otrok na spletu. Prizadevamo si za odpravo spletnih tveganj, kot so kibernetsko nadlegovanje, pridobivanje otrok za spolne namene, posegi v zasebnost, dezinformacije ter nasilna ali moteča vsebina. Ti cilji so tudi v središču akcijskega načrta za digitalno izobraževanje, ki ponuja konkretne ukrepe in pobude za pomoč državam članicam EU pri spopadanju z izzivi izobraževanja v digitalni dobi.

Poleg tega so mladi v središču naših politik tako znotraj kot zunaj naših meja. V razvojnih programih se EU osredotoča na obravnavanje potreb mladih na področjih, kot so izobraževanje, razvoj spretnosti in ustvarjanje delovnih mest, ter si prizadeva, da bi se mladi vključili v širšo družbo. S programom mladih voditeljev ter pobudo EU in Afriške unije „Youth Plug-in“ je mladim na primer dano mesto za odločevalsko mizo, ki jim pripada. Še naprej bomo tudi podpirali mlade kot zagovornike graditve miru in boja proti nasilnemu radikalizmu v njihovih skupnostih, med drugim prek pobude ambasadorjev miru v okviru foruma „One Young World“.

Vlaganje v potencial mladih pomeni vlaganje v našo družbo. Upanje nam daje dejstvo, da pri obravnavanju njihovih izzivov nismo sami; naša prizadevanja moramo nadaljevati in še razširiti.“

Ozadje

Generalna skupščina Združenih narodov je 12. avgust kot mednarodni dan mladih razglasila leta 1999. Ta dan je vsako leto posvečen mladim in njihovi vlogi bistvenih partnerjev pri spremembah ter je hkrati priložnost za ozaveščanje o izzivih in težavah, s katerimi se soočajo mladi v svetu. Letošnja tema „preoblikovanje izobraževanja“ poudarja prizadevanja za bolj vključujoče in dostopno izobraževanje za vse mlade, vključno s prizadevanji mladih samih.

EU podpira sodelovanje držav članic na področju izobraževanja, s čimer mladim omogoča, da lažje izkoristijo možnosti za mobilnost, učiteljem pa, da z delom po vsej Evropi pridobivajo nove izkušnje in izmenjujejo znanje. Leta 2017 je EU vložila rekordnih 2,8 milijarde evrov v program Erasmus+, v katerem je od leta 2014 sodelovalo že več kot 3,7 milijona ljudi. Komisija v naslednjem dolgoročnem proračunu EU za obdobje 2021–2027 predlaga večji poudarek na mladih z načrtovano podvojitvijo proračuna programa Erasmus+ na 30 milijard evrov.

Možnosti programa Erasmus+ lahko izkoristijo posamezniki in organizacije, vendar se pogoji za upravičenost razlikujejo od ukrepa do ukrepa in od države do države. Države (države članice EU in nečlanice), ki lahko sodelujejo v programu, se delijo na države programa (lahko v celoti sodelujejo pri vseh ukrepih programa Erasmus+) in partnerske države (lahko sodelujejo samo pri nekaterih ukrepih programa, pri čemer morajo izpolnjevati posebna merila ali pogoje). Seznam vseh držav in Vodnik za prijavitelje Erasmus+, v katerem so podrobnejše informacije o upravičenih državah, sta dostopna na spletu. 

Več informacij

Erasmus+

DiscoverEU

Evropska solidarnostna enota

Strategija EU za mlade

Evropski izobraževalni prostor

Enotni digitalni trg

Zavezništvo med Afriko in Evropo

Pobuda EU in Afriške unije „Youth Plug-in“

Ambasadorji miru v okviru foruma „One Young World“

Program mladih voditeljev

STATEMENT/19/5011

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar