Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Declarație

Declarație comună a comisarilor Mimica, Thyssen, Navracsics și Gabriel cu ocazia Zilei internaționale a tineretului 2019

Bruxelles, 12 august 2019

Comisia Europeană se alătură sărbătoririi Zilei internaționale a tineretului din acest an, a cărei temă este „Transformarea învățământului” („Transforming Education”), subliniind eforturile de a face educația mai favorabilă incluziunii și mai accesibilă pentru toți tinerii. Comisarul pentru cooperare internațională și dezvoltare, dl Neven Mimica, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, dna Marianne Thyssen, comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, dl Tibor Navracsics, și comisarul pentru economia digitală și societatea digitală, dna Mariya Gabriel, au declarat:

Astăzi sărbătorim Ziua internațională a tineretului. Este o ocazie importantă de a reflecta asupra faptului că prea mulți tineri trăiesc în zone de război, nu sunt școlarizați și sunt afectați de sărăcie, excluziune socială, îngrijiri medicale precare, inegalitate de gen și urmări ale schimbărilor climatice.

Oferirea unor soluții eficace la aceste probleme, obținerea unei păci durabile și construirea unor societăți reziliente, bazate pe coeziune, în care tinerii să se poată dezvolta, reprezintă priorități ale Uniunii Europene. În acest scop, UE se angajează să pună în aplicare în politicile sale Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite și cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale acesteia.

În colaborare cu statele membre și cu multe alte părți interesate, UE contribuie la abilitarea a milioane de tineri din interiorul și din afara UE. Erasmus+ aduce laolaltă tineri, permițându-le să învețe și să se implice în societate, precum și să promoveze excelența și inovarea în instituțiile de învățământ. Două noi inițiative lansate de actuala Comisie au deschis oportunități noi: DiscoverEU le permite tinerilor să călătorească și să exploreze bogatul patrimoniu cultural al Europei, în timp ce Corpul european de solidaritate le oferă șansa de a face voluntariat și de a lucra în proiecte de sprijinire a comunităților și a populațiilor în întreaga Europă. Spațiul european al educației pe care îl construim va stimula și mai mult excelența și incluziunea, aducând beneficii tinerilor europeni din toate mediile și consolidând sentimentul unei identități europene comune.

De asemenea, tinerii se află în centrul politicilor UE, cum ar fi piața unică digitală. Numeroase inițiative, ca de exemplu Coaliția pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital, au contribuit la intensificarea formărilor în domeniul competențelor digitale, modernizând totodată învățământul. Prin strategia noastră pentru un internet mai bun pentru copii, vom aduce în topul priorităților noastre bunăstarea online a copiilor, străduindu-ne să eliminăm riscurile din mediul online, cum ar fi hărțuirea pe internet, manipularea și acostarea copiilor pe internet în scopuri sexuale, preocupările legate de protejarea vieții private, dezinformarea, precum și conținutul violent sau deranjant. Aceste obiective se află, de asemenea, în centrul Planului de acțiune pentru educația digitală, care oferă un set de măsuri și inițiative concrete menite să ajute statele membre ale UE să facă față provocărilor educației în era digitală.

În plus, tineretul se află în centrul politicilor noastre, atât în interiorul, cât și în afara frontierelor noastre. În cadrul programelor noastre de dezvoltare, UE se concentrează pe abordarea nevoilor tinerilor în domenii precum educația, dezvoltarea competențelor și crearea de locuri de muncă, vizând în același timp implicarea tinerilor în aspecte mai largi ale societății. De exemplu, inițiative precum programul pentru tinerii lideri și inițiativa „Youth Plug-In” a UA și a UE le oferă acestora locul cuvenit în procesul de luare a deciziilor. De asemenea, vom continua să sprijinim tinerii ca lideri în consolidarea păcii și combaterea extremismului violent în comunitățile lor, inclusiv prin intermediul inițiativei ambasadorilor păcii din cadrul „One Young World”.

Investițiile în potențialul tinerilor reprezintă o investiție în societatea noastră. Ceea ce ne dă speranță este că nu suntem singuri pentru a răspunde provocărilor lor; trebuie să continuăm și să ne extindem eforturile.”

Context

12 august a fost declarată Ziua internațională a tineretului de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite pentru prima dată în 1999. Este o ocazie de a sărbători în fiecare an rolul tinerilor ca parteneri esențiali ai schimbării și o ocazie de a sensibiliza oamenii cu privire la provocările și problemele cu care se confruntă tinerii din întreaga lume. Tema din acest an, „Transformarea învățământului”, scoate în evidență eforturile de a face educația mai favorabilă incluziunii și mai accesibilă pentru toți tinerii, inclusiv eforturile depuse chiar de tineri.

UE sprijină cooperarea dintre statele membre în domeniul educației, facilitând mobilitatea tinerilor și oferind cadrelor didactice posibilitatea de a lucra în întreaga Europă și, astfel, de a dobândi experiență și de a face schimb de cunoștințe. În 2017, UE a investit o sumă record de 2,8 miliarde EUR în programul Erasmus+, la care au participat peste 3,7 milioane de persoane începând cu 2014. Prin planul său de dublare a bugetului programului Erasmus+ la 30 miliarde EUR, Comisia propune un accent mai puternic pe tineri în următorul buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027.

Programul Erasmus+ de adresează unui număr mare de persoane și organizații, însă criteriile de eligibilitate diferă de la o acțiune la alta și de la o țară la alta. Țările (statele membre ale UE și țările terțe) care pot participa sunt împărțite în țări participante la program (pot participa pe deplin la toate acțiunile programului Erasmus+) și țările partenere (pot participa la anumite acțiuni ale programului, sub rezerva unor criterii sau condiții specifice). O listă a tuturor țărilor și a Ghidului programului Erasmus+, care conține informații mai detaliate cu privire la țările eligibile, sunt disponibile online. 

Informații suplimentare

Erasmus+

DiscoverEU

Corpul european de solidaritate

Strategia UE pentru tineret

Spațiul european al educației

Piața unică digitală

Alianța Africa-Europa

Inițiativa „Youth Plug-In” a UA și a UE

Ambasadorii păcii din cadrul „One Young World”

Programul liderilor tineri

STATEMENT/19/5011

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar