Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums

Kopīgs Komisijas locekļu N. Mimicas, M. Teisenas, T. Navračiča un M. Gabrielas paziņojums 2019. gada Starptautiskās jaunatnes dienas sakarā

Briselē, 2019. gada 12. augustā

Eiropas Komisija piepulcējas tiem, kas atzīmē šā gada Starptautisko jaunatnes dienu, kuras temats ir “Izglītības pārveide” – akcentējot pūliņus izglītību padarīt iekļautīgāku un visiem jauniešiem vieglāk pieejamu. Komisijas locekļi – par starptautisko sadarbību un attīstību atbildīgais Nevens Mimica, par nodarbinātību, sociālajām lietām, prasmēm un darbaspēka mobilitāti atbildīgā Marianna Teisena, par izglītību, kultūru, jaunatni un sportu atbildīgais Tibors Navračičs un par digitālo ekonomiku un sabiedrību atbildīgā Marija Gabriela – saka tā:

Šodien svinam Starptautisko jaunatnes dienu. Tas ir svarīgs brīdis, kurā padomāt par to, ka pārāk daudz jauniešu mīt karadarbības zonās, neiet skolā un dzīvo trūkumā un pamestībā, vājas veselības aprūpes, dzimumu nelīdztiesības un klimata pārmaiņu apstākļos.

Eiropas Savienības prioritātes ir nodrošināt efektīvus šo problēmu risinājumus, panākt ilgtspējīgu mieru un veidot saliedētu un izturīgu sabiedrību, kurā jauniešiem attīstīties. Tālab ES ir apņēmusies visās politikas jomās īstenot ANO 2030. gada programmu un tās 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus.

Sadarbībā ar dalībvalstīm un daudzām citām ieinteresētajām personām ES dod iespējas miljoniem jauniešu gan ES, gan ārpus tās. Programma “Erasmus+” satuvina Eiropas jauniešus, veicinot viņu mācīšanos un iesaistīšanos sabiedriskā dzīvē, kā arī sekmē izcilību un inovāciju izglītības iestādēs. Pavisam jaunas iespējas dod divas iniciatīvas, ko sācis pašreizējais Komisijas sastāvs: “DiscoverEU” jauniešiem rada iespēju ceļot un iepazīt Eiropas bagātīgo kultūras mantojumu, bet Eiropas Solidaritātes korpuss ļauj iestāties brīvprātīgajos un strādāt projektos, kas visā Eiropā atbalsta vietējo sabiedrību un cilvēkus. Arī Eiropas izglītības telpa, ko veidojam, vēl vairāk uzlabos izcilību un iekļautību, dodot labumu Eiropas jauniešiem no visdažādākām aprindām un stiprinot kopīgas Eiropas identitātes apziņu.

Jaunieši ir arī ES politikas centrā, piemēram, digitālā vienotā tirgus jomā. Tādas iniciatīvas kā Digitālo prasmju un darba vietu koalīcija palīdz paplašināt digitālo prasmju apguvi, pie viena modernizējot izglītību. Ar stratēģiju “Bērniem labāks internets” par vienu no galvenajām prioritātēm izvirzām bērnu labbūtni tiešsaistē, cenzdamies izskaust tādu apdraudējumu kā kiberterorizēšana, iedraudzināšana, briesmas privātumam, dezinformācija un vardarbīgs vai uztraucošs saturs. Šie paši mērķi ir arī Digitālās izglītības rīcības plānam, kas piedāvā konkrētus pasākumus un iniciatīvas, lai palīdzētu ES dalībvalstīm risināt problēmas, kas saistās ar izglītību digitālajā laikmetā.

Jaunieši ir mūsu politikas centrā gan iekšpus, gan ārpus mūsu robežām. Attīstības programmās ES koncentrējas uz jaunatnes vajadzību apmierināšanu tādās jomās kā izglītība, prasmju izkopšana un darba vietu radīšana, tiecoties jauniešus iesaistīt plašākos sabiedriskos aspektos. Tādas iniciatīvas kā Jauno līderu programma un Āfrikas Savienības un ES Jaunatnes pieslēgšanās iniciatīva ierāda viņiem pienācīgu vietu pie lēmumu pieņēmēju galda. Arī turpmāk atbalstīsim jauniešus kā miera cīnītājus un vardarbīga ekstrēmisma apkarotājus viņu sabiedrībā, īstenojot iniciatīvu “Vienotas Jaunās pasaules miera vēstnieki”.

Ieguldīšana jaunatnes potenciālā ir investēšana mūsu sabiedrībā. Cerīgus mūs dara tas, ka jaunatnes problēmu risināšanā neesam vieni; iesāktais mums ir jāturpina un jāpaplašina.”

Konteksts

12. augustu par Starptautisko jaunatnes dienu ANO Ģenerālā asambleja pirmoreiz noteica 1999. gadā, un katru gadu tā ir iespēja atzīmēt pasaules jaunatnes būtisko lomu būt par svarīgiem partneriem pārmaiņās un uzlabot izpratni par problēmām un grūtībām, ar kurām tā saskaras. Šāgada temata “Izglītības pārveide” uzmanības lokā ir pūliņi padarīt izglītību iekļautīgāku un visiem jauniešiem piekļūstamāku, iesaistot arī pašus jauniešus.

ES atbalsta dalībvalstu sadarbību izglītības jomā, palīdzot jauniešiem izmantot mobilitātes iespējas un skolotājiem iegūt pieredzi un dalīties zināšanās, strādājot visā Eiropā. 2017. gadā ES ieguldīja rekordlielu summu – 2,8 miljardus eiro – programmā “Erasmus+”, kurā kopš 2014. gada piedalījušies jau 3,7 miljoni cilvēku. Komisija ierosina ES 2021.–2027. gada ilgtermiņa budžetā vairāk uzmanības pievērst jauniešiem, un tās plāns ir divkāršot programmas “Erasmus+” budžetu – līdz 30 miljardiem.

Programma “Erasmus+” ir atvērta plašam privātpersonu un organizāciju lokam, tomēr tiesības piedalīties dažādās darbībās un dažādās valstīs atšķiras. Valstis (ES dalībvalstis un ārpussavienības valstis), kuras var piedalīties, dalās programmas valstīs (var pilnībā piedalīties visās “Erasmus+” darbībās) un partnervalstīs (var piedalīties noteiktās programmas darbībās, ievērojot īpašus kritērijus vai nosacījumus). Tiešsaistē ir pieejams visu valstu saraksts un programmas “Erasmus+” vadlīnijas ar sīkāku informāciju par tiesīgajām valstīm. 

Plašāka informācija

Programma “Erasmus+”

“DiscoverEU”

Eiropas Solidaritātes korpuss

ES Jaunatnes stratēģija

Eiropas izglītības telpa

Digitālais vienotais tirgus

Āfrikas un Eiropas alianse

Āfrikas Savienības un ES Jaunatnes pieslēgšanās iniciatīva

Vienotas Jaunās pasaules miera vēstnieki

Jauno līderu programma

https://eudevdays.eu/youngleaders

STATEMENT/19/5011

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar