Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Nyilatkozat

Neven Mimica, Marianne Thyssen, Navracsics Tibor és Mariya Gabriel biztosok közös nyilatkozata a 2019-es Nemzetközi Ifjúsági Nap alkalmából

Brüsszel, 2019. augusztus 12.

Az Európai Bizottság csatlakozik az idei Nemzetközi Ifjúsági Nap megünnepléséhez, amelynek témája az oktatás átalakítása, és célja, hogy az inkluzívabb és mindenki számára hozzáférhetőbb oktatás fontosságát hangsúlyozza. Neven Mimica, a nemzetközi együttműködésért és fejlesztésért felelős biztos, Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos, Navracsics Tibor, az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságért és a sportért felelős biztos és Mariya Gabriel, a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztos így nyilatkoztak:

A mai napon ünnepeljük a Nemzetközi Ifjúsági Napot. Ez fontos alkalom arra, hogy elgondolkodjunk azon, hogy elfogadhatatlanul sok fiatal él háborús övezetekben, nem jár iskolába, túl sokuk él szegénységben, társadalmi kirekesztésben, részesül rossz egészségügyi ellátásban, szenvedi el a nemek közötti egyenlőtlenség és az éghajlatváltozás hatásait.

Az Európai Unió prioritásai közé tartozik, hogy hatékony megoldásokat kínáljon ezekre a kihívásokra, megvalósítsa a fenntartható békét, valamint olyan összetartó és ellenállóképes társadalmakat alakítson ki, amelyek elősegítik a fiatalok boldogulását. Ennek érdekében az EU elkötelezte magát az Egyesült Nemzetek 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrendje és annak 17 fenntartható fejlesztési célja végrehajtása mellett.

A tagállamokkal és számos más érdekelt féllel való együttműködés révén az EU több millió, az Unióban és azon kívül élő fiatal számára nyújt segítséget. Az Erasmus+ révén a fiatalok egymásra találhatnak, lehetővé válik számukra a tanulás és a társadalmi szerepvállalás, valamint az oktatási intézményekben a kiválóság és az innováció előmozdítása. A Bizottság által elindított két új kezdeményezés új lehetőségeket nyitott meg: a DiscoverEU lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy utazzanak és felfedezzék Európa gazdag kulturális örökségét, míg az Európai Szolidaritási Testület lehetőséget biztosít számukra arra, hogy önkéntes munkát vállaljanak, és olyan projektekben vegyenek részt, amelyek a közösségek és a segítségre szoruló személyek támogatására irányulnak. Az általunk létrehozott európai oktatási térség tovább erősíti a kiválóságot és a társadalmi befogadást, ami a különböző háttérrel rendelkező fiatal európai polgárok javát szolgálja, és erősíti a közös európai identitás érzését.

Hasonlóképpen a fiatalok állnak az olyan uniós politikák középpontjában, mint például a digitális egységes piac. Számos kezdeményezés – például a digitális készségekkel és munkahelyekkel foglalkozó koalíció – is elősegítette a digitális készségekkel kapcsolatos képzés fejlesztését, valamint az oktatás korszerűsítését. A gyermekbarát internetstratégiánk kiemelt prioritásként kezeli a gyermekek online jólétét, az online kockázatok, például az internetes zaklatás, a gyermekek elcsábítása, a magánélet védelme, a félretájékoztatás, valamint az erőszakos és zavaró tartalmak kiküszöbölésére való törekvés révén. Ezek a célkitűzések egyben a digitális oktatási cselekvési terv központi elemei is, amelyek konkrét intézkedéseket és kezdeményezéseket kínálnak annak elősegítése érdekében, hogy az uniós tagállamok a digitális korban megfeleljenek az oktatás területén felmerülő kihívásoknak.

Emellett szakpolitikáink középpontjában a fiatalok állnak, mind határainkon belül, mind azokon kívül. Az uniós fejlesztési programjainkban arra összpontosítunk, hogy kezeljük a fiatalok igényeit olyan területeken, mint az oktatás, a készségfejlesztés és a munkahelyteremtés, azzal a céllal, hogy a fiatalokat a társadalom szélesebb rétegeibe vonjuk be. Az olyan kezdeményezések, mint a fiatal vezetőknek szóló program és az „EU–AU Youth Plug-In”, biztosítják számukra az őket megillető helyet a döntéshozatal során. Továbbra is támogatjuk a fiatalokat, akik a béke megteremtése és az erőszakos szélsőség elleni küzdelem bajnokaiként lépnek fel a közösségeikben, többek között a „Fiatalok Világa szervezet békekövete kezdeményezés” (One Young World Peace Ambassadors) révén.

A fiatalok potenciáljába való befektetés a társadalmunkba való befektetés. Ami reményt ad nekünk, az az, hogy nem egyedül kell szembenéznünk az előttük álló kihívásokkal; folytatnunk és fokoznunk kell erőfeszítéseinket.”

Háttér-információk

Az ENSZ Közgyűlése első ízben 1999-ben nyilvánította augusztus 12-t a Nemzetközi Ifjúsági Nappá. Minden évben ezen a napon ünnepeljük meg a fiatalok, mint a változást elősegítő nélkülözhetetlen partnerek szerepét. E nap emellett lehetőséget biztosít a világ fiataljai előtt álló kihívások és problémák tudatosítására is. Az idei év témája, amely „Az oktatás átalakítása” címet viseli, hangsúlyozza azokat az erőfeszítéseket, amelyek révén az oktatás inkluzívabbá és mindenki számára hozzáférhetővé tehető.

Az EU támogatja a tagállamok együttműködését az oktatás területén, megkönnyítve azt, hogy a fiatalok kihasználják a mobilitás előnyeit, a tanárok pedig az európai munkavállalás révén tapasztalatokat szerezzenek és megosszák egymással ismereteiket. 2017-ben az EU rekordösszeget, 2.8 milliárd eurót fektetett be az Erasmus+ programba, amelyben 2014 óta több mint 3,7 millióan vettek részt. A Bizottság javasolja, hogy a 2021–2027-es időszakra szóló következő hosszú távú uniós költségvetésben helyezzenek nagyobb hangsúlyt a fiatalokkal kapcsolatos programokra. Az a cél, hogy az Erasmus+ költségvetése a jelenlegi kétszerese, azaz 30 milliárd euró legyen.

Az Erasmus+ program nagyon sok magánszemély és szervezet számára kínál lehetőséget a részvételre, azonban ennek feltételei tevékenységtípusonként és országonként eltérőek. Azok az országok, amelyek részt vehetnek a programban (uniós tagállamok és harmadik országok) két csoportra oszlanak: a programországokra (amelyek teljes mértékben részt vehetnek az Erasmus+ program valamennyi tevékenységében) és a partnerországokra (amelyek konkrét kritériumok vagy feltételek mellett vehetnek részt a program bizonyos tevékenységeiben). A támogatható országok jegyzéke és az Erasmus+ pályázati útmutató, amely részletesebb információkat tartalmaz a támogatható országokról, online elérhető. 

További információk

Erasmus+ program

DiscoverEU

Európai Szolidaritási Testület

Uniós ifjúsági stratégia

Európai oktatási térség

Digitális egységes piac

Afrika–Európa szövetség

„EU–AU Youth Plug-In” kezdeményezés

„Fiatalok Világa szervezet békekövete kezdeményezés” (One Young World Peace Ambassadors)

Fiatal vezetőknek szóló program

STATEMENT/19/5011

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar