Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Declarație

Securitatea rețelelor 5G: Statele membre ale UE finalizează evaluările naționale ale riscurilor

Bruxelles, 19 iulie 2019

În urma recomandării Comisiei privind o abordare comună asupra securității rețelelor 5G, 24 de state membre ale UE au încheiat prima etapă și au transmis evaluările naționale ale riscurilor.Aceste evaluări vor contribui la etapa următoare, o evaluare a riscurilor la nivelul UE, care va fi finalizată până la 1 octombrie. Comisarul pentru uniunea securității, Julian King, și comisarul pentru economia digitală și societatea digitală, Mariya Gabriel, au salutat acest pas important și au declarat:

„Suntem încântați să constatăm că majoritatea statelor membre și-au prezentat evaluările riscurilor. În urma sprijinului exprimat de Consiliul European din 22 martie în favoarea unei abordări concertate, statele membre au răspuns prompt la recomandarea noastră privind luarea de măsuri concrete care să asigure securitatea cibernetică a rețelelor 5G de pe teritoriul UE. Evaluările naționale ale riscurilor sunt esențiale pentru a se asigura că statele membre sunt pregătite în mod corespunzător pentru introducerea următoarei generații de conectivitate fără fir, care va constitui în curând coloana vertebrală a societăților și a economiilor noastre.

Îndemnăm statele membre să își mențină angajamentul față de abordarea concertată și să utilizeze acest rezultat important pentru a impulsiona o implementare rapidă și sigură a rețelelor 5G. Cooperarea strânsă la nivelul UE este esențială atât pentru a se asigura o securitate cibernetică puternică, cât și pentru a profita de toate beneficiile pe care 5G le poate oferi cetățenilor și întreprinderilor.

Finalizarea evaluării riscurilor demonstrează angajamentul statelor membre nu numai de a stabili standarde înalte de securitate, dar și de a valorifica la maximum această tehnologie revoluționară. Sperăm că rezultatele vor fi luate în considerare în procesul de desfășurare a licitațiilor pentru alocarea spectrului și instalarea rețelelor 5G, care are loc acum în întreaga UE și care va continua în lunile următoare. Mai multe state membre au luat deja măsuri de consolidare a cerințelor de securitate aplicabile, în timp ce alte state membre au în vedere introducerea de noi măsuri în viitorul apropiat.

Este nevoie ca toți actorii-cheie, de mari și de mici dimensiuni, să își accelereze eforturile și să ni se alăture pentru crearea unui cadru comun care să asigure niveluri ridicate și uniforme de securitate. Dorim să continuăm colaborarea strânsă cu statele membre și în vederea realizării unei evaluări la nivelul UE, care urmează să se încheie până la 1 octombrie, care va permite stabilirea unei abordări europene privind protecția integrității rețelelor 5G.”

Evaluările naționale ale riscurilor oferă o imagine generală asupra următoarelor elemente:

· principalele amenințări și principalii actori care au impact asupra rețelelor 5G;

· gradul de sensibilitate a componentelor și funcțiilor rețelei 5G, precum și a altor active; precum și

· diferitele tipuri de vulnerabilități, tehnice și de altă natură, cum ar fi cele care ar putea rezulta din lanțul de aprovizionare al 5G.

În plus, la realizarea evaluărilor naționale ale riscurilor au participat diferite părți responsabile din statele membre, inclusiv autorități din domeniul securității cibernetice și al telecomunicațiilor și servicii de securitate și de informații, ceea ce a consolidat cooperarea și coordonarea acestora.

Etapele următoare

Până la 1 octombrie 2019, statele membre, împreună cu Comisia și cu Agenția UE pentru Securitate Cibernetică (ENISA), vor pregăti o evaluare coordonată a riscului la nivelul UE, bazată pe informațiile primite. În paralel, ENISA realizează o cartografiere a amenințărilor la adresa 5G, care va constitui o contribuție suplimentară. 

Până la 31 decembrie 2019, Grupul de cooperare privind securitatea rețelelor și a informațiilor, care, împreună cu Comisia, coordonează eforturile de cooperare, va defini și va aproba un set de măsuri de atenuare a riscurilor identificate în evaluările riscurilor realizate la nivel național și la nivelul UE.

În urma recentei intrări în vigoare, la sfârșitul lunii iunie, a Regulamentului privind securitatea cibernetică, Comisia și Agenția UE pentru Securitate Cibernetică vor institui un cadru de certificare la nivelul UE. Statele membre sunt încurajate să coopereze cu Comisia și cu Agenția UE pentru Securitate Cibernetică pentru a defini prioritățile unui sistem de certificare care să acopere rețelele și echipamentele 5G.

Până la 1 octombrie 2020, statele membre ar trebui să evalueze, în cooperare cu Comisia, efectele măsurilor luate, pentru a stabili dacă sunt necesare acțiuni suplimentare. Evaluarea respectivă ar trebui să țină seama de evaluarea coordonată a riscurilor la nivel european.

Context

Rețelele de a cincea generație (5G) vor constitui o infrastructură digitală esențială a viitorului, care va conecta miliarde de obiecte și de sisteme, inclusiv în sectoare critice cum ar fi cel energetic, al transporturilor, al serviciilor bancare și al sănătății, precum și sisteme de control industrial care conțin informații sensibile și care sprijină sistemele de siguranță.

La 26 martie 2019, Comisia Europeană a recomandat o serie de acțiuni concrete pentru evaluarea riscurilor de securitate cibernetică asociate rețelelor 5G și pentru consolidarea măsurilor preventive, în urma sprijinului exprimat de șefii de stat sau de guvern în favoarea unei abordări concertate a securității rețelelor 5G.

Comisia a invitat statele membre să finalizeze evaluările naționale ale riscurilor și să revizuiască măsurile naționale, precum și să colaboreze la nivelul UE pentru a realiza o evaluare coordonată a riscurilor și pentru a stabili un set comun de măsuri de atenuare.

Informații suplimentare

Comunicat de presă: Comisia Europeană recomandă o abordare comună la nivelul UE în privința securității rețelelor 5G

Întrebări și răspunsuri

STATEMENT/19/4266

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar

Photos