Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums

5G tīklu drošība: ES dalībvalstis pabeigušas nacionālos riska novērtējumus

Briselē, 2019. gada 19. jūlijā

Ievērojot Komisijas ieteikumu par kopīgu Eiropas pieeju 5G tīklu drošībai, 24 ES dalībvalstis ir pabeigušas pirmo posmu un iesniegušas nacionālos riska novērtējumus. Šie novērtējumi tiks ņemti vērā nākamajā posmā, kas ir ES mēroga riska novērtējums, kurš tiks pabeigts līdz 1. oktobrim. Drošības savienības komisārs Džūlians Kings un Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāre Marija Gabriela atzinīgi novērtēja šo svarīgo soli uz priekšu un sacīja:

“Esam priecīgi, ka lielākā daļa dalībvalstu ir iesniegušas savus riska novērtējumus. Pēc atbalsta saskaņotai pieejai, kas 22. martā tika pausts Eiropadomē, dalībvalstis ātri reaģēja uz mūsu aicinājumu veikt konkrētus pasākumus, lai nodrošinātu 5G tīklu kiberdrošību visā ES. Nacionālie riska novērtējumi ir ļoti svarīgi, lai pārliecinātos, ka dalībvalstis ir pienācīgi sagatavojušās nākamās paaudzes bezvadu savienojamības ieviešanai, kas drīzumā veidos pamatu mūsu sabiedrībām un ekonomikām.

Mēs aicinām dalībvalstis apņemties arī turpmāk ievērot saskaņoto pieeju un izmantot šo svarīgo soli, lai uzņemtu tempu 5G tīklu ātrai un drošai izvēršanai. Cieša sadarbība ES mērogā ir būtiska gan spēcīgas kiberdrošības, gan to visu priekšrocību iegūšanai, ko cilvēkiem un uzņēmumiem sniegs 5G tīklu izmantošana.

Riska novērtējumu pabeigšana uzsver dalībvalstu apņemšanos ne tikai noteikt augstus drošības standartus, bet arī pilnībā izmantot šo revolucionāro tehnoloģiju. Mēs ceram, ka rezultāti tiks ņemti vērā 5G spektra izsoļu procesā un tīklu izvēršanā, kas tagad un turpmākajos mēnešos notiks visā ES. Vairākas dalībvalstis jau ir veikušas pasākumus, lai pastiprinātu piemērojamās drošības prasības, bet citas apsver iespēju tuvākajā laikā ieviest jaunus pasākumus.

Visiem galvenajiem dalībniekiem, gan lieliem, gan maziem, ir jāpastiprina darbs un jāpievienojas mums tādas vienotas sistēmas izveidē, kuras mērķis ir nodrošināt konsekventi augsta līmeņa drošību. Mēs liekam cerības uz to, ka ciešo sadarbību ar dalībvalstīm varēsim turpināt, kad tiks uzsākts darbs pie ES mēroga riska novērtējuma, kurš jāpabeidz līdz 1. oktobrim un kurš palīdzēs izstrādāt Eiropas pieeju 5G tīklu integritātes aizsardzībai."

Nacionālajos riska novērtējumos ietverts pārskats par:

· galvenajiem draudiem un dalībniekiem, kas ietekmē 5G tīklus;

· 5G tīkla sastāvdaļu un funkciju, kā arī citu elementu jutību; kā arī

· dažādiem vārīgajiem punktiem, ieskaitot tehniskas un citu veidu ievainojamības, kādas sastopamas 5G tīklu nodrošināšanas ķēdē.

Turklāt darbā pie nacionālajiem riska novērtējumiem dalībvalstīs tika iesaistīti vairāki atbildīgie dalībnieki, ieskaitot kiberdrošības un telesakaru iestādes un drošības un izlūkošanas dienestus, tādējādi stiprinot to sadarbību un koordinēšanu.

Nākamie soļi

Pamatojoties uz saņemto informāciju, dalībvalstis kopā ar Komisiju un ES Kiberdrošības aģentūru (ENISA) līdz 2019. gada 1. oktobrim sagatavos koordinētu ES mēroga riska novērtējumu. Vienlaikus ENISA analizē 5G drošības apdraudējuma ainu kā papildu informāciju. 

Līdz 2019. gada 31. decembrim TID sadarbības grupai, kas kopā ar Komisiju vada sadarbību, izstrādās un vienosies par pasākumu kopumu, ar ko mazināt dalībvalstu un ES līmeņa riska novērtējumos apzinātos apdraudējumus.

Pēc Kiberdrošības akta nesenās stāšanās spēkā jūnija beigās Komisija un ES Kiberdrošības aģentūra izveidos ES mēroga sertifikācijas sistēmu. Dalībvalstis tiek mudinātas sadarboties ar Komisiju un ES Kiberdrošības aģentūru, lai noteiktu prioritātes sertifikācijas shēmā, kas aptver 5G tīklus un aprīkojumu.

Līdz 2020. gada 1. oktobrim dalībvalstīm sadarbībā ar Komisiju būtu jānovērtē to pasākumu rezultāti, ar kuriem var noteikt, vai ir nepieciešama turpmāka rīcība. Minētajā novērtējumā būtu jāņem vērā koordinētais Eiropas riska novērtējums.

Pamatinformācija

Piektās paaudzes (5G) tīkli nākotnē būs daļa no būtiskas digitālās infrastruktūras, jo savienos miljardiem objektu un sistēmu, tostarp tādās svarīgās jomās kā enerģētika, transports, banku nozare, veselība un ražošanas vadības sistēmas, kas nodrošina sensitīvu informāciju un atbalstošas drošības sistēmas.

Eiropas Komisija 2019. gada 26. martā ieteica veikt vairākas konkrētas darbības, kas palīdzēs novērtēt 5G tīklu kiberdrošības riskus un stiprināt preventīvos pasākumus, balstoties uz valstu un valdību vadītāju pausto atbalstu saskaņotai pieejai 5G tīklu drošības jautājumā.

Komisija aicināja dalībvalstis pabeigt nacionālos riska novērtējumus un pārskatīt nacionālos pasākumus, kā arī kopā ES līmenī strādāt pie koordinēta riska novērtējuma un vienota risku mazinošu pasākumu kopuma.

Plašāka informācija

Paziņojums presei: Eiropas Komisija iesaka kopīgu ES līmeņa pieeju 5G tīklu drošībai

Jautājumi un atbildes

STATEMENT/19/4266

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar

Photos