Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Izjava

Sigurnost mreža 5G: Države članice EU-a dovršile su nacionalnu procjenu rizika

Bruxelles, 19. srpnja 2019.

Nakon Komisijine preporuke jedinstvenog europskog pristupa sigurnosti mreža 5G, 24države članice EU-a dovršile su prvi korak i dostavile nacionalne procjene rizika. Te će se procjene uzeti u obzir u sljedećoj fazi, procjeni rizika na razini EU-a koja će se dovršiti do 1. listopada. Povjerenik za sigurnosnu uniju Julian King i povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo Mariya Gabriel pozdravili su taj važni iskorak:

Drago nam je što je većina država članica dostavila svoju procjenu rizika. Pošto je 22. ožujka Europsko vijeće izrazilo potporu usklađenom pristupu, države članice odmah su odgovorile na naš poziv da donesu konkretne mjere za čuvanje kibersigurnosti mreža 5G diljem EU-a. Nacionalne procjene rizika ključne su kako bi države članice bile spremne za uvođenje sljedeće generacije bežične povezivosti koja će uskoro biti okosnica naših društava i gospodarstava.

Pozivamo države članice da ostanu posvećene tom usklađenom pristupu te da iskoriste ovaj važni korak i pripreme se za brzo i sigurno uvođenje mreža 5G. Bliska suradnja u cijelom EU-u ključna je za postizanje snažne kibersigurnosti i za iskorištavanje svih prednosti koje će 5G mreža donijeti ljudima i poduzećima.

Dovršetak procjena rizika pokazuje odlučnost država članica da postave visoke standarde sigurnosti i da u potpunosti iskoriste tu revolucionarnu tehnologiju. Nadamo se da će se rezultati uzeti u obzir u aukcijama spektra 5G i uvođenju mreže, što je već počelo diljem EU-a i trajat će idućih mjeseci. Nekoliko država članica već je postrožilo važeće sigurnosne zahtjeve, a druge razmatraju uvođenje novih mjera u bliskoj budućnosti.

Nužno je da se aktiviraju svi ključni subjekti, i veliki i mali, i da nam se pridruže u izgradnji zajedničkog okvira za postizanje stalno visoke razine sigurnosti. Rado ćemo ojačati suradnju s državama članicama u radu na procjeni rizika na razini EU-a, koja će biti dovršena do 1. listopada, a pomoći će nam da pripremimo europski pristup zaštiti integriteta mreža 5G.

Nacionalne procjene rizika uključuju pregled:

· glavnih prijetnji i subjekata koji utječu na mreže pete generacije;

· stupnja osjetljivosti sastavnica i funkcija mreže 5G te ostalih svojstava; i

· različitih oblika slabosti, i tehničkih i ostalih, kao što su slabosti potencijalno povezane s lancem opskrbe tehnologijom pete generacije.

Osim toga, u radu na nacionalnim procjenama rizika sudjelovao je niz odgovornih subjekata u državama članicama, među ostalima tijela za kibersigurnost i telekomunikacije te sigurnosne i obavještajne službe, što je ojačalo njihovu suradnju i koordinaciju.

Sljedeći koraci

Na temelju dobivenih informacija do 1. listopada 2019. države članice, zajedno s Komisijom i Agencijom EU-a za kibersigurnost (ENISA), pripremit će koordiniranu procjenu rizika na razini EU-a. Istodobno, ENISA analizira i područje prijetnji tehnologiji pete generacije. 

Do 31. prosinca 2019. skupina za suradnju u području mrežne i informacijske sigurnosti, koja je zajedno s Komisijom predvodnik u suradnji, pripremit će i prihvatiti paket mjera za ublažavanje rizika za utvrđenih procjenom na razini država članica i EU-a.

Nedavno je, krajem lipnja, stupio na snagu Zakon o kibersigurnosti te će Komisija i Agencija EU-a za kibersigurnost uspostaviti certifikacijski okvir na razini EU-a. Države članice potiču se da surađuju s Komisijom i Agencijom EU-a za kibersigurnost i da uvođenje programa certificiranja za mreže 5G i opremu smatraju prioritetom.

Do 1. listopada 2020. države članice trebale bi u suradnji s Komisijom procijeniti učinke poduzetih mjera radi utvrđivanja potrebe za daljnjim djelovanjem. Ta bi procjena trebala uzeti u obzir usklađenu europsku procjenu rizika.

Kontekst

Mreže pete generacije (5G) postat će najvažnija infrastruktura budućnosti i povezivati milijarde objekata i sustava, među ostalim u bitnim sektorima kao što su energetika, promet, bankarstvo i zdravstvo te u industrijskim kontrolnim sustavima koji prenose osjetljive informacije i podržavaju sigurnosne sustave.

Na temelju podrške uvođenju usklađenog pristupa sigurnosti mreža 5G, koju su iskazali čelnici država i vlada, Europska komisija je 26. ožujka 2019. preporučila konkretne mjere za procjenu kibersigurnosnih rizika u 5G mrežama i jačanje preventivnog djelovanja.

Komisija je pozvala države članice da dovrše nacionalne procjene rizika i preispitaju nacionalne mjere te da na razini EU-a surađuju radi koordinirane procjene rizika i pripreme zajedničkog skupa mjera za ublažavanje rizika.

Dodatne informacije

Priopćenje za tisak: Sigurnost mreža 5G – Europska komisija predložila usklađen pristup na razini Unije

Pitanja i odgovori

STATEMENT/19/4266

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar

Photos