Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Declarație

DECLARAȚIA DE PRESĂ COMUNĂ a comisarului UE pentru comerț, Malmström, și a ministrului industriei și comerțului, Tran Tuan Anh, cu ocazia semnării Acordului de liber schimb și a Acordului privind protecția investițiilor dintre Vietnam și UE

Hanoi, 30 iunie 2019

Comisia Europeană (CE) și guvernul Republicii Socialiste Vietnam salută semnarea Acordului de liber schimb și a Acordului privind protecția investițiilor, care a avut loc duminică, 30 iunie 2019, la Hanoi. În urma punerii în aplicare a Acordului-cadru global de parteneriat și cooperare (APC) dintre Uniunea Europeană și Vietnam, aceste acorduri marchează o etapă importantă în cadrul parteneriatului nostru solid. Acordurile vor promova într-o și mai mare măsură dezvoltarea economică și vor consolida legăturile comerciale și de investiții dintre Vietnam și Uniunea Europeană, aprofundând astfel cooperarea noastră și consolidând relațiile noastre de lungă durată. Fiind considerat cel mai ambițios acord de liber schimb dintre UE și o economie emergentă până în prezent, acordul se bazează pe angajamentul comun al celor două părți pentru liberalizarea comerțului deschis, echitabil și bazat pe norme și integrarea economică. Acordurile consolidează în continuare angajamentul UE față de regiunea Asiei de Sud-Est, fapt ce contribuie la îmbunătățirea cooperării dintre UE și ASEAN, vizând relații comerciale și de investiții mai strânse între cele două regiuni.

În urma semnării, acordurile vor fi prezentate acum Adunării Naționale, în vederea ratificării, pentru partea vietnameză, și Parlamentului European, în vederea aprobării, pentru partea UE, precum și parlamentelor naționale ale statelor membre ale UE în cazul Acordului privind protecția investițiilor. Sperăm ca procesul de ratificare a acestor acorduri de către aceste organe legislative să aibă loc rapid, în următoarele luni, pentru ca întreprinderile, lucrătorii, fermierii și consumatorii din UE să poată beneficia de avantajele pe care le oferă ele cât mai curând posibil.

Ambele părți au în comun un angajament puternic în ceea ce privește punerea în aplicare eficace a ambelor acorduri și cooperează îndeaproape pentru a asigura respectarea deplină a obligațiilor care decurg din aceste acorduri. UE va sprijini Vietnamul prin asistență tehnică pentru a defini și a monitoriza un plan de punere în aplicare în vederea facilitării reformelor și ajustărilor necesare, inclusiv în domenii precum măsurile sanitare și fitosanitare și barierele netarifare.

Dincolo de beneficiile lor economice, acordurile vizează, de asemenea, promovarea dezvoltării durabile atât în Vietnam, cât și în UE. În acest context, ambele părți convin asupra importanței de a asigura punerea în aplicare a obligațiilor care decurg din capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă din acordul comercial. UE salută recentele măsuri pozitive adoptate de Adunarea Națională a Vietnamului privind aspectele legate de muncă, și anume ratificarea Convenției nr. 98 a OIM privind negocierea colectivă și planul de adoptare a codului muncii revizuit la următoarea sa sesiune din toamna anului 2019. UE salută, de asemenea, planul guvernului Republicii Socialiste Vietnam de a prezenta Adunării Naționale a Vietnamului Convențiile nr. 105 și nr. 87 ale OIM, în vederea procedurilor de ratificare. Implicarea părților interesate în punerea în aplicare a acestui capitol atât în UE, cât și în Vietnam, prin intermediul grupului consultativ intern, este, de asemenea, esențială pentru eficacitatea acestuia.

Acordurile sunt parte integrantă a cadrului instituit prin Acordul-cadru de parteneriat și cooperare dintre UE și Vietnam, care reglementează relațiile noastre bilaterale globale în diferite domenii, inclusiv cooperarea pentru dezvoltare, pacea și securitatea, comerțul și investițiile, cooperarea judiciară, afacerile sociale, buna guvernanță, statul de drept și alte aspecte de interes comun.

UE și Vietnamul așteaptă cu nerăbdare să colaboreze în continuare pentru a se asigura că aceste acorduri ambițioase pot fi valorificate la întregul lor potențial.

STATEMENT/19/3489

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar

Photos