Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Izjava

ZAJEDNIČKA IZJAVA ZA MEDIJE povjerenice EU-a za trgovinu Cecilije Malmström i ministra industrije i trgovine Trana Tuana Anha u povodu potpisivanja Sporazuma o slobodnoj trgovini i Sporazuma o zaštiti ulaganja između Vijetnama i EU-a

Hanoi, 30. lipnja 2019.

Europska komisija (EK) i vlada Socijalističke Republike Vijetnama pozdravljaju potpisivanje Sporazuma o slobodnoj trgovini i Sporazuma o zaštiti ulaganja u nedjelju, 30. lipnja 2019. u Hanoiju. Nakon provedbe Okvirnog sporazuma o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EU-a i Vijetnama, ti su sporazumi ključna etapa u našem snažnom partnerstvu. Oni će dodatno potaknuti gospodarski razvoj i jačati trgovinske i ulagačke veze između Vijetnama i Europske unije, a time i produbiti našu suradnju te osnažiti dugotrajne odnose. Riječ je o dosad najambicioznijem režimu slobodne trgovine između EU-a i jednoga gospodarstva u usponu, a sporazumi se temelje na zajedničkoj predanosti obiju strana otvorenoj i poštenoj liberalizaciji trgovine i gospodarskoj integraciji koje se temelje na pravilima. Sporazumima se dodatno jača prisutnost EU-a u regiji jugoistočne Azije, što pridonosi boljoj suradnji između ASEAN-a i EU-a s ciljem jačanja trgovinskih i ulagačkih odnosa između dviju regija.

Potpisani sporazumi sad će u Vijetnamu biti upućeni na ratifikaciju u Nacionalnu skupštinu, a u EU-u na suglasnost u Europski parlament te, kad je riječ o Sporazumu o zaštiti ulaganja, u nacionalne parlamente država članica EU-a. Nadamo se brzoj ratifikaciji sporazumâ u tim zakonodavnim tijelima u sljedećim mjesecima kako bi se našim poduzećima, radnicima, poljoprivrednicima i potrošačima omogućilo da što prije iskoriste prednosti koje sporazumi pružaju.

Obje strane snažno su predane djelotvornoj provedbi obaju sporazuma i blisko surađuju kako bi osigurale potpunu usklađenost s obvezama iz tih sporazuma. EU će Vijetnamu pružiti tehničku pomoć radi utvrđivanja i praćenja tijeka plana provedbe kako bi se omogućile nužne reforme i prilagodbe, među ostalim u područjima kao što su sanitarne i fitosanitarne mjere i necarinske prepreke.

Osim što donose gospodarsku korist, sporazumima se također nastoji promicati održivi razvoj u Vijetnamu i u EU-u. U tom su kontekstu obje strane suglasne o važnosti provedbe obveza preuzetih u okviru poglavlja trgovinskog sporazuma o trgovini i održivom razvoju. EU pozdravlja nedavne pozitivne korake koje je Nacionalna skupština Vijetnama poduzela kad je riječ o pitanjima iz područja rada, prije svega ratifikaciju Konvencije Međunarodne organizacije rada br. 98 o kolektivnom pregovaranju i plan da na sljedećem zasjedanju u jesen 2019. donese revidirani zakon o radu. EU pozdravlja i plan vlade Socijalističke Republike Vijetnama da Nacionalnoj skupštini Vijetnama na ratifikaciju uputi Konvencije MOR-a br. 105 i 87. Za djelotvornost tog poglavlja također je ključno da u njegovu provedbu budu uključeni dionici u EU-u i Vijetnamu, u okviru Unutarnje savjetodavne skupine.

Sporazumi su sastavni dio okvira utvrđenog Okvirnim sporazumom o partnerstvu i suradnji između EU-a i Vijetnama kojim su uređeni naši opći bilateralni odnosi u raznim područjima, uključujući razvojnu suradnju, mir i sigurnost, trgovinu i ulaganja, pravosudnu suradnju, socijalna pitanja, dobro upravljanje, vladavinu prava i druga pitanja od zajedničkog interesa.

EU i Vijetnam raduju se nastavku suradnje u cilju ostvarivanja punog potencijala tih ambicioznih sporazuma.

STATEMENT/19/3489

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar

Photos