Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Udtalelse

FÆLLESERKLÆRING TIL PRESSEN fra EU's handelskommissær Cecilia Malmström og industri- og handelsminister Tran Tuan Anh i anledning af undertegnelsen af frihandelsaftalen og investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Vietnam og EU

Hanoi, den 30. juni 2019

Europa-Kommissionen og Den Socialistiske Republik Vietnams regering glæder sig over den undertegnelse af frihandelsaftalen og investeringsbeskyttelsesaftalen, der fandt sted søndag den 30. juni 2019 i Hanoi. Efter gennemførelsen af den alsidige partnerskabs- og samarbejdsrammeaftale mellem EU og Vietnam udgør disse aftaler en ny milepæl i vores stærke partnerskab. De vil fremme yderligere økonomisk udvikling og styrke handels- og investeringsforbindelserne mellem Vietnam og Den Europæiske Union og derved skabe et tættere samarbejde og styrke vores langvarige relationer. Som den hidtil mest ambitiøse frihandelsaftale mellem EU og en ny vækstøkonomi er aftalerne baseret på en fælles forpligtelse hos de to parter over for en åben, fair, og regelbaseret handelsliberalisering og økonomisk integration. Aftalerne er desuden en yderligere styrkelse af EU's engagement i den sydøstasiatiske region, der bidrager til at styrke samarbejdet mellem ASEAN og EU og har til formål at skabe tættere handels- og investeringsrelationer mellem de to regioner.

Efter undertegnelsen vil aftalerne nu blive forelagt henholdsvis den vietnamesiske nationalforsamling til ratificering og Europa-Parlamentet til godkendelse, og derudover vil investeringsbeskyttelsesaftalen også blive forelagt EU-medlemsstaternes respektive nationale parlamenter. Vi håber på at disse lovgivende organer vil ratificere aftalerne allerede inden for de næste par måneder, så vores virksomheder, arbejdstagere, landmænd og forbrugere kan få glæde af aftalerne hurtigst muligt.

Begge parter deler det samme stærke engagement med hensyn til at sikre en virkningsfuld gennemførelse af de to aftaler, og parterne samarbejder tæt for at sikre fuld overholdelse af forpligtelserne i henhold til disse aftaler. EU vil støtte Vietnam gennem teknisk bistand med henblik på at fastlægge og følge op på en implementeringsplan for at gennemføre de nødvendige reformer og tilpasninger, herunder på områder såsom sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger og ikke-toldmæssige hindringer.

Ud over deres økonomiske fordele sigter aftalerne også mod at fremme bæredygtig udvikling i både Vietnam og EU. I denne forbindelse er begge parter enige om, at det er vigtigt at sikre gennemførelsen af forpligtelserne i handelsaftalens kapitel om handel og bæredygtig udvikling. EU glæder sig over de seneste positive skridt, som Vietnams nationalforsamling har taget vedrørende arbejdsforhold, nemlig ratificeringen af ILO-konvention nr. 98 om kollektive forhandlinger samt planen om at vedtage den reviderede arbejdslovgivning under næste samling i efteråret 2019. EU bifalder også den plan, som Den Socialistiske Republik Vietnams regering har udarbejdet om at forelægge ILO-konvention nr. 105 og 87 for Den Socialistiske Republik Vietnams nationalforsamling til ratificering. Inddragelsen af interessenter i gennemførelsen af dette kapitel i både EU og Vietnam gennem den interne rådgivende gruppe er også afgørende for dens virkningsfuldhed.

Aftalerne er en integrerende del af den ramme, der er fastlagt i partnerskabs- og samarbejdsrammeaftalen mellem EU og Vietnam, som regulerer vores samlede bilaterale relationer på forskellige områder, herunder udviklingssamarbejde, fred og sikkerhed, handel og investeringer, retligt samarbejde, sociale anliggender, god regeringsførelse, retsstatsprincippet og andre spørgsmål af fælles interesse.

EU og Vietnam ser frem til at fortsætte samarbejdet om at opnå det fulde potentiale, som disse ambitiøse aftaler indeholder.

STATEMENT/19/3489

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar

Photos