Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

SPOLEČNÉ TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ komisařky EU pro obchod Malmströmové a ministra průmyslu a obchodu Tran Tuan Anha u příležitosti podpisu dohody o volném obchodu a dohody o ochraně investic mezi Vietnamem a EU

Hanoi 30. června 2019

Evropská komise a vláda Vietnamské socialistické republiky vítají podpis dohody o volném obchodu a dohody o ochraně investic, který proběhl v neděli 30. června 2019 v Hanoji. V návaznosti na provádění rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Vietnamem a EU představují tyto dohody milník v našem silném partnerství. Budou podporovat další hospodářský rozvoj a posilovat obchodní a investiční vazby mezi Vietnamem a Evropskou unií, čímž prohloubí naši spolupráci a upevní naše dlouhodobé vztahy. Jako dosud nejambicióznější ujednání o volném obchodu mezi EU a rozvíjející se ekonomikou vycházejí tyto dohody ze společného závazku obou stran k hospodářské integraci a liberalizaci otevřeného, spravedlivého a na pravidlech založeného obchodu. Dohody rovněž dále utužují vazby EU s regionem jihovýchodní Asie, což přispívá k posílení spolupráce mezi sdružením ASEAN a EU, jejímž cílem jsou užší obchodní a investiční vztahy mezi oběma regiony.

Po podpisu budou nyní dohody předloženy vietnamskému Národnímu shromáždění k ratifikaci a Evropskému parlamentu k vyslovení souhlasu a v případě dohody o ochraně investic rovněž jednotlivým vnitrostátním parlamentům členských států EU. Doufáme, že tyto legislativní orgány dohody v nadcházejících měsících promptně ratifikují, aby naše podniky, pracovníci, zemědělci a spotřebitelé mohli výhod těchto dohod začít využívat co nejdříve.

Obě strany se společně zavazují tyto dohody účinným způsobem provádět a úzce spolupracují s cílem zajistit plný soulad s povinnostmi, které z nich vyplývají. EU bude Vietnam prostřednictvím technické pomoci podporovat při přípravě a naplňování prováděcího plánu, jenž usnadní nezbytné reformy a úpravy, mimo jiné v oblasti sanitárních a fytosanitárních opatření a necelních překážek.

Kromě hospodářských výhod je cílem dohod i podpora udržitelného rozvoje jak ve Vietnamu, tak v EU. V této souvislosti se obě strany shodují na tom, že je důležité zajistit provádění závazků v rámci kapitoly obchodní dohody věnované obchodu a udržitelnému rozvoji. EU vítá nedávné pozitivní kroky Národního shromáždění Vietnamu v oblasti práce, konkrétně ratifikaci úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 98 o kolektivním vyjednávání a plán přijmout na příštím zasedání na podzim 2019 revidovaný zákoník práce. EU rovněž vítá plán vlády Vietnamské socialistické republiky předložit Národnímu shromáždění k ratifikaci také úmluvy MOP č. 105 a 87. Pro zajištění účinnosti této kapitoly je rovněž klíčové, aby byly do jejího provádění v EU i ve Vietnamu zapojeny zúčastněné strany prostřednictvím interní poradní skupiny.

Dohody tvoří nedílnou součást rámce zavedeného rámcovou dohodou o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem, kterou se řídí naše celkové dvoustranné vztahy v různých oblastech včetně rozvojové spolupráce, míru a bezpečnosti, obchodu a investic, justiční spolupráce, sociálních věcí, řádné správy věcí veřejných, právního státu a dalších otázek společného zájmu.

EU a Vietnam se těší na další vzájemnou spolupráci, díky níž budou moci tyto ambiciózní dohody dosáhnout svého plného potenciálu.

STATEMENT/19/3489

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar

Photos