Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Изявление

Съвместно изявление за медиите на комисаря на ЕС по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом и министъра на промишлеността и търговията на Виетнам Тран Туан Ан

Hanoi, 30 юни 2019 r.

Европейската комисия и правителството на Социалистическа република Виетнам приветстват подписването на 30 юни 2019 г. в Ханой на Споразумението за свободна търговия и Споразумението за защита на инвестициите След всеобхватното Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам тези споразумения са поредната важна стъпка към изграждането на стабилно партньорство между нашите две страни. Със споразуменията ще се насърчи по-нататъшното икономическо развитие и ще бъдат укрепени търговските и инвестиционните връзки между Виетнам и Европейския съюз, което ще задълбочи нашето сътрудничество и ще укрепи дългогодишните ни отношения. До момента това са най-амбициозните споразумения за свободна търговия между ЕС и страна с бързо развиваща се икономика, които се базират на съвместния ангажимент на двете страни за открита, честна и основана на правила търговска либерализация и икономическа интеграция. С тях ще се задълбочи ангажираността на ЕС с региона на Югоизточна Азия, което от своя страна ще допринесе за укрепването на сътрудничеството между АСЕАН и ЕС с цел постигане на по-тесни търговски и инвестиционни отношения между двата региона.

След като бъдат подписани, споразуменията ще бъдат представени за ратификация от националното събрание на Виетнам и за одобрение от Европейския парламент, а Споразумението за защита на инвестициите ще бъде представено пред национални парламенти на държавите — членки на ЕС. Надяваме се през следващите месеци споразуменията да бъдат ратифицирани от тези законодателни органи, за да могат нашите предприятия, работници, селскостопански производители и потребители да се възползват от тях възможно най-скоро.

Двете страни поеха сериозен ангажимент за ефективното изпълнение на споразуменията и активно си сътрудничат за спазването на всички предвидени в тях задължения. ЕС ще подкрепя Виетнам чрез техническа помощ за изготвянето на план за действие и проследяването на неговото изпълнение, за да се извършат необходимите реформи и корекции, включително в области като санитарните и фитосанитарните мерки и нетарифните бариери.

Освен че ще донесат икономически ползи, споразуменията имат за цел да насърчат устойчивото развитие както във Виетнам, така и в ЕС. Двете страни изразиха съгласие, че важността на включената в търговското споразумение глава относно търговията и устойчивото развитие надхвърля икономическите ползи. ЕС приветства предприетите наскоро от националното събрание на Виетнам положителни стъпки по отношение на трудовото законодателство, а именно ратифицирането на Конвенция № 98 на МОТ за правото на организиране и на колективно договаряне и намерението му да приеме преразгледания Кодекс на труда на следващото си заседание през есента на 2019 г. ЕС приветства също така плановете на правителството на Социалистическа република Виетнам да представи конвенции 105 и 87 на МОТ за ратификация от националното събрание. Участието на заинтересованите страни в прилагането на тази глава както в ЕС, така и във Виетнам, посредством вътрешната консултативна група, също е от ключово значение за ефективността ѝ.

Споразуменията са неразделна част от правната уредба, установена с Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам, което урежда цялостните двустранни отношения в различни области, сред които сътрудничеството за развитие, мирът и сигурността, търговията и инвестициите, сътрудничеството в областта на правосъдието, социалните въпроси, доброто управление, върховенството на закона и други въпроси от взаимен интерес.

ЕС и Виетнам с нетърпение очакват да продължат да работят заедно, за да могат тези амбициозни споразумения да разгърнат пълния си потенциал.

STATEMENT/19/3489

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar

Photos